5 SSU-förslag som är med i skolkommissionens slutbetänkande

Idag presenterades skolkommissionens slutbetänkande med en rad förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten...

Inlägget 5 SSU-förslag som är med i skolkommissionens slutbetänkande dök först upp på SSU.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar