Extra skrivelse till regeringen med anledning av Sveriges hantering av utbrottet av Covid-19

Frågor samt inspel till regeringen med anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19 Jag vill å Kristdemokraternas vägnar tacka för partiledarsamtalens återupptagande under sen höst. Då inga nya möten är inbokade vill jag framföra nedan frågor och inspel. Uppföljning av regionernas genomförande av vaccinering Det tydligt utpekade ansvaret för genomförandet av vaccinering av regionerna innebär […]

Inlägget Extra skrivelse till regeringen med anledning av Sveriges hantering av utbrottet av Covid-19 dök först upp på Kristdemokraterna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar