Många insatser banar väg för mer friluftsliv

Allt starkare samverkan och engagemang för friluftslivet, men fler utmaningar kvarstår. Det visar en uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken som redovisas till regeringen idag.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar