Skamligt att inte finansiera försvaret fullt ut

Återigen sviks försvaret. Försvarsberedningens förslag om finansiering utgick från tillskott i fasta priser och det kostnadsläge som råder i år. Som en del av den senaste överenskommelsen mellan regeringen och […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar