JO yttrar sig över promemorian Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över promemorian Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18). 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar