JO yttrar sig över betänkandet SOU 2019:19

JO Thomas Norling har i dag yttrat sig över betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar