Förbjud Huawei i svenska myndigheter

Morgondagens världshegemoni stavas kinesisk. Med världens största befolkning och ekonomi samt en allt starkare militärmakt blir tvivlen om detta allt färre. Detta faktum oroar. Det nyligen införda social credit-systemet övervakar, […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar