Margot Wallström förtidsröstar - 100 år av kvinnlig rösträtt

I morgon fredag manifesterar Margot Wallström 100 år av kvinnlig rösträtt genom att förtidsrösta i Europahuset och kommer sedan att tala vid Sergels torg. Press och media inbjuds att följa med Margot när hon förtidsröstar och sedan går till Sergels torg för tal.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar