Inspektion av häktet Karlskrona

Den 13–14 maj genomför Opcat en oanmäld inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborg. Inspektionen genomförs av Opcats enhetschef Gunilla Bergerén. 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar