KDU SÖKER VALKOORDINATOR!

Nu vankas det EU-valrörelse 2019!  För att öka takten och samordna valrörelserna för KDU i hela landet söker KDU Riks en valkoordinator på en 100% tjänst från den 29 april till […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar