Regeringen på väg köra hösten 2015 i repris

Den nya regeringen saknar svar på de stora samhällsutmaningar som integrationen och den organiserade brottsligheten utgör. Samtidigt öppnar man nu för anhöriginvandring, vilket gör att landet kan hamna i samma situation som hösten […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar