Sju leverantörer med svaga resultat sägs upp

Arbetsförmedlingen säger upp avtal med sju leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på grund av för dåliga resultat och ytterligare nio som har för få deltagare. Det är resultatet av en översyn, den här gången av leverantörer i storstäderna. Arbetsförmedlingen har cirka 170 leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på drygt 900 platser i landet. De granskas regelbundet och i höst har Arbetsförmedlingen gjort en översyn av leverantörer i storstadsregionerna. Som ett resultat avslutas avtalen med sju leverantörer i Malmö, Göteborg och Stockholm på grund av för svaga resultat när det


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar