JO:s ämbetsberättelse ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 har precis kommit ut och den finns att ladda ner på JO:s webbplats. Man kan ladda ner ämbetsberättelsen i sin helhet eller enskilda kapitel. Ämbetsberättelsen omfattar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018 och innehåller översikter, statistik och enskilda JO-beslut.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar