Oscar Sjöstedt: Viktigt med minskad migration och satsningar på polisen, försvaret och vården.

Oscar Sjöstedt om budgetarbetet: – För SD:s del är det viktigt att M:s budgetmotion innehåller minskade utgifter för migration, eller åtminstone en plan för det. Dessutom vill partiet se satsningar på polis, försvar och kortare vårdköer. – Finns detta med är sannolikheten väldigt hög att den får vårt stöd. Skärmklipp från SvDs webbplats.

Inlägget Oscar Sjöstedt: Viktigt med minskad migration och satsningar på polisen, försvaret och vården. dök först upp på SD2018.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar