JO yttrar sig över slutbetänkandet SOU 2018:4

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över slutbetänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:4)


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar