Miljöpartiet föreslår storsatsning på klimatanpassning av samhället

Miljöpartiet presenterar idag en stor satsning på att anpassa viktiga samhällsfunktioner till ett nytt klimat. – Vi behöver ha en klok politik för ett galet väder. När klimatet blir varmare så kommer extrema värmeperioder med torka och vattenbrist allt oftare. Därför behöver samhällets centrala funktioner vara förberedda, säger Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet. I regeringsställning har Miljöpartiet varit med om att initiera ett omfattande arbete med klimatanpassning. Regeringen har ökat stödet till kommunernas arbete med klimatanpassning med 97 miljoner för 2018 och föreslår en


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar