Allt fler äldre som arbetar

125 000 fler äldre är sysselsatta i dag jämfört med för tio år sedan. På senare år har sysselsättningsnivån bland äldre ökat markant. Det gäller framför allt i åldrarna 55-64 år, där nästan åtta av tio arbetar, men allt fler arbetar också efter fyllda 65 år. En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att även äldre har gynnats av den starka arbetsmarknaden. De senaste tio åren har sysselsättningsnivån ökat från 70 till 77 procent bland 55-64-åringarna. Trenden visar också att allt fler väljer att stanna kvar på arbetsmarknaden efter att de har fyllt 65.  Totalt arbetar 190 000 personer


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar