Debatt

MP: Det är nog nu – vi måste stoppa mäns förvridna kvinnosyn

DEBATT. Miljöpartiet har kämpat och kommer fortsätta kämpa för att utrota mäns våld mot kvinnor. Nästa generation ska inte behöva skriva #metoo. Det skriver Märta Stenevi (MP) med partikollegor.

Alice Bah Kuhnke
Annika Hirvonen
Märta Stenevi
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kvinnor misshandlas, våldtas och dödas varje dag, av män. I Sverige, liksom i stora delar av övriga Europa, går utvecklingen dessutom i fel riktning.

Samtliga debattörer

Märta Stenevi (MP)
Språkrör och jämställdhetsminister
Alice Bah Kuhnke (MP)
EU-parlamentariker och gruppledare för De gröna i jämställdhetsfrågor
Annika Hirvonen (MP)
Riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson
Rasmus Ling (MP)
Riksdagsledamot och rätts- och migrationspolitisk talesperson
Aida Badeli
Språkrör, Grön ungdom

Målet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste vara nolltolerans. Vi måste gå till botten med de giftiga maskulinitetsnormerna, som göder våldet mot kvinnor. Oavsett om de kommer i skepnad av självutnämnda sedlighetspoliser i utsatta områden, värdekonservativa ideologer i riksdagen eller auktoritära antidemokrater som Ungerns Viktor Orbán.

Konsekvens av isolering

I pandemins skugga har våldet mot kvinnor ökat. Kvinnojourer och polis från flertalet EU-länder, inklusive Sverige, vittnar om att allt fler söker stöd och hjälp. Som en konsekvens av restriktionerna och isoleringen kommer också rapporter om att det hedersrelaterade förtrycket är på uppgång.

De värdekonservativa maskulinitetsnormer som denna utveckling ger uttryck för, hör inte hemma i en demokrati. Respekten för allas lika värde och mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett hållbart och rättvist samhälle.

"Skrämmande"

En ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten pekar på att unga män visar minst intresse för att bidra till jämställdhet och är osäkra på huruvida ojämställdhet ens är ett samhällsproblem. Samtidigt är unga kvinnor övertygade om att jämställdhet är ett viktigt samhällsmål.

Att unga män i stor utsträckning har könsstereotypa och könskonservativa attityder är skrämmande. Killar introduceras för våldsporr redan som barn. Porren som många barn och unga ser på nätet är fruktansvärt våldsam och kan i många fall likställas med allvarlig misshandel. Samtidigt larmar barnmorskor om att “hårt sex” blivit en norm och att allt fler unga kvinnor söker sig till vården för smärtor och skador i underlivet.

Allt våld är oacceptabelt

En nyligen presenterad studie från Lunds universitet visar att det i gruppen dömda våldtäktsmän finns en överrepresentation av första och andra generationens invandrare. Var människor kommer från är i sig ointressant. Vilka värderingar och normer som bärs och reproduceras är däremot av stor betydelse för vår samlevnad.

Allt våld är oacceptabelt och de värderingar som resulterar i övergrepp måste identifieras och bemötas kraftfullt.

Ska vi lyckas förändra och förbättra mäns förhållande till kvinnor i sak och jämställdhet i stort, måste vi komma till rätta med rådande attityder och värderingar. Det handlar om alltifrån synen på sex, till prostitution och människohandel och alla former av könsbaserat våld.

Vårt arbete måste stå på två ben

Å ena sidan måste vi fokusera mer djupgående på förebyggande insatser. Vi kan bara få slut på att kvinnor blir offer för sexuellt våld genom att säkerställa att män inte blir förövare. Å andra sidan måste vi stärka insatserna för att skydda våldsutsatta kvinnor och effektivisera rättsväsendet.

  • Vi måste utmana och bryta destruktiva maskulinitetsnormer i tidiga åldrar, genom genuspedagogik i undervisningen, hela vägen från förskola till gymnasium. Detta måste följas upp med folkbildningsinsatser riktade mot vuxna, inklusive nyanlända, så att förändringar i sex- och samtyckesundervisningen i skolan speglas i vuxenvärlden och stärker samhällets gemensamma samtyckeskultur. Att förändra normer och värderingar är en avgörande byggsten i det förebyggande arbetet.

  • Straffen för sexköp måste skärpas, men vi måste också bli bättre på att stötta dem som utsätts för prostitution. I dag räknas sexköp som ett brott mot staten, inte mot den utsatta. Ge personer som säljer sexuella tjänster målsägandestatus under förundersökningar och rättegångar mot sexköpare. Genom att ge den utsatta målsägandestatus kan den som säljer sex få stöd av målsägandebiträde, rätt till information och brottsofferstöd.

  • Se över brottsrubriceringen olaga våldsskildring. I dag tillämpas inte denna brottsrubricering i den utsträckning som den borde. Vi måste se över hur denna rubricering kan utnyttjas mer effektivt som ett verktyg för att få stopp på de grova sexuella övergrepp som kvinnor, barn och unga utsätts för på nätet.

MP fortsätter kämpa

Vi i Miljöpartiet har kämpat för att få igenom en samtyckeslag för sex. Vi har också moderniserat skolundervisning så att frågor om sexualitet, samtycke och relationer, pornografi och hedersförtryck har en tydlig plats. Vi har också gett polisen i uppdrag att prioritera bland annat våld i nära relationer, trafficking och sexköp.

Nu kommer vi i Miljöpartiet att fortsätta driva kampen för att utrota mäns våld mot kvinnor. Nästa generation ska inte behöva skriva #metoo.

Dokumentation

På bild: Märta Stenevi, Alice Bah Kuhnke, Annika Hirvonen, Rasmus Ling och Aida Badeli.

Foto: Henrik Svensson Karlsson, Fredrik Hjerling och Grön ungdom


Nämnda personer

Aida Badeli

Språkrör, Grön ungdom
Statsvetenskap (Karlstads uni., 2018)

Alice Bah Kuhnke

Europaparlamentariker (MP), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i statsvetenskap (Stockholms uni., 2003)

Annika Hirvonen

Gruppledare (MP), migrationspolitisk talesperson
Juridik (Stockholms uni., 2011-)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget