Debatt

MP: Att bekämpa mäns våld mot kvinnor börjar med en fråga

Ingen enskild part i samhället kan ensamt motverka mäns våld mot kvinnor. Det finns däremot mycket som alla kan göra. En sådan kan vara att ställa en fråga. Det skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP), sjukvårdspolitisk talesperson och psykiatriutskottets ordförande i Region Stockholm.

”I morgon, på internationella kvinnodagen, samlar jag och Region Stockholm ett antal kvinno- och ungdomsjourer till ett dialogmöte om vad mer som kan göras”, skriver debattören.
”I morgon, på internationella kvinnodagen, samlar jag och Region Stockholm ett antal kvinno- och ungdomsjourer till ett dialogmöte om vad mer som kan göras”, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sandra Ivanovic Rubin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Är det din partner som gjort det här mot dig?”

Frågan kan verka påträngande. Alldeles för rak. Men den är helt avgörande.

”Är det din partner som gjort det här mot dig?” .

Det spelar ingen roll var du bor, hur mycket du tjänar eller hur gammal du är – du kan hamna i situationen att mannen du älskar och som sagt att han älskar dig tillbaka ändå hotar, sparkar och slår. Våldet finns här och nu, och det minskar inte. Trots upprepade politiska löften, satsningar och fördömanden minskar inte mäns våld mot kvinnor. Under 2023 tog Kvinnofridslinjen, en stödlinje för våldsutsatta, i stället emot fler samtal än någonsin.

Samhället behöver göra mer

Ska vi stoppa män som slår, och skydda de kvinnor som stängs in i våldsamma relationer, behöver hela samhället göra mer. Det gäller inte minst inom regionens egen verksamhet.

Sjukvården har en unik möjlighet att se och fånga upp personer som lever i våldsutsatthet. Det kan handla om att rutinmässigt ställa frågan: Känner du dig trygg i din relation? Är du ibland rädd för din partner? Är du utsatt för våld? Med en fråga kan ett besök hos vården bli vägen ut. När psykiatrin i Södertälje testade att systematiskt ställa frågor om våldsutsatthet ökade andelen identifierade våldsutsatta patienter med över 200 procent. Trots att rutinmässiga frågor har så stor effekt visade en studie i Region Stockholm från 2022 att 75 procent av de som utsatts för våld aldrig fått en sådan fråga i kontakt med vården.

Vi som sjukvårdspolitiker, inte minst jag som ansvarig för psykiatrin i Region Stockholm, har ett stort ansvar att ändra på detta. Enligt Socialstyrelsen är kvinnor som blivit utsatta för våld överrepresenterade inom psykiatrin och missbruks- och beroendevården. De söker vård, ofta upprepade gånger, men det bakomliggande våldet riskerar att förbli dolt så länge ingen frågar. Psykiatrin har en nyckelroll i att identifiera, men också i att vårda, den som bearbetar det trauma som våld från en partner innebär.

Allt börjar med en fråga

Mittenkoalitionen som styr Region Stockholm vill vara en del i att laga hålen i skyddsnätet för kvinnor som utsätts för våld. Regionen gör redan i dag en del: det finns kunskapsstöd för att upptäcka och stötta patienter som utsätts för våld och arbete för att stärka kunskapen ytterligare, till exempel genom studier som den jag nämner ovan. Vi arbetar för att stärka traumavården för sexuellt våldsutsatta och erbjuder stöd och vård för kvinnor som är sexuellt exploaterade. Men vi behöver göra mer.

I morgon, på internationella kvinnodagen, samlar jag och Region Stockholm ett antal kvinno- och ungdomsjourer till ett dialogmöte om vad mer som kan göras. Jourerna träffar dagligen våldsutsatta kvinnor. Jag vill ta del av deras erfarenheter och få förslag på hur vi som region kan bli bättre på att möta, stötta och stärka kvinnor som utsätts för våld.

Mäns våld mot kvinnor är inte ett problem som vården ensamma kan lösa. Det behövs ett starkare rättsväsende som kan lagföra de som slår. Det behövs ett stabilt stöd till de ideella krafter som har kompetens, erfarenhet och kapacitet att möta våldsutsatta. Det behövs bättre samordning mellan myndigheter för att kvinnor och barn som lever skyddat inte ska röjas. Jag och Region Stockholm är beredda att göra vår del. Men för att bättre kunna hjälpa behöver vi börja från början. Med en fråga.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00