KD: Samverkan krävs för att lösa den psykiska ohälsan

DEBATT. Dagens problem med psykisk hälsa kan inte enbart lösas av den enskilde eller av hälso- och sjukvården, i stället måste alla samhällssektorer bidra. Det skriver Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson. 

Acko Ankarberg Johansson (KD)
Socialpolitisk talesperson och ordförande i socialutskottet

Att må bra är en självklarhet för många människor. För andra är det en ständig kamp att kunna må bra. En del drabbas av depression och ångest, andra är drabbade av svår kronisk sjukdom som påtagligt försämrar deras psykiska hälsa och livskvalitet.

Levnadsvanor påverkar

Ohälsa kan drabba vem som helst, samtidigt som det finns hälsoskillnader som beror på livsvillkor och levnadsvanor. De stora skillnaderna i livsvillkor kan vi påverka från det offentliga, och kunskap om goda levnadsvanor finns. Det som behövs är en uthållig strategi som gör att alla samhällssektorer medverkar till en god psykisk hälsa hos hela befolkningen.

Fler medarbetare behövs

Hälso- och sjukvården ska hjälpa oss att må bra och ge vård när vi blivit sjuka. Det innebär att hälso- och sjukvården har både ett hälsofrämjande och ett vårdande uppdrag.

Hälso- och sjukvården måste klara både det breda hälsofrämjande uppdraget och att ge vård till svårt kroniskt sjuka, såväl vid psykisk som vid somatisk sjukdom. Ska allt detta fungera måste hälso- och sjukvården få fler medarbetare och patienterna måste få chans till en kontinuerlig relation till den vårdkontakt man behöver.

Bygg ut barnhälsan

Skolan är också en viktig del i den kraftsamling som behöver göras för att förbättra den psykiska hälsan. Ett rimligt antal elever per lärare, fler professioner (fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera) som bidrar vid sidan av lärarnas uppdrag, och en utbyggd barn- och ungdomshälsa som inkluderar skolan är nödvändig.

Samhällsgemenskap 

Det civila samhället ger många människor en meningsfull fritid och möjlighet till gemenskap. Det offentligas stöd till det civila samhället behöver utökas och förbättras så att fler får chansen att vara med.

En påtvingad ensamhet påverkar hälsan. Oavsett ålder är relationer viktiga, och en god relation berikar livet. Det offentliga har ett ansvar att skapa förutsättningar för samhällsgemenskap. Det handlar om hur orter och städer planeras, boendemöjligheter, tillgången till kultur och mycket mer.

Psykisk ohälsa är en stor anledning till sjukskrivningarna i dag. Ohälsan kan bero på skilda saker som inte alls har med arbetet att göra. Men arbetsgivarens engagemang är en viktig del i en hållbar rehabilitering för medarbetaren.

Samarbete nödvändigt 

En god psykisk hälsa är ett viktigt mål för folkhälsopolitiken. Men det kan inte enbart lösas av den enskilde eller av hälso- och sjukvården. Det är många sektorer som behöver samverka för att det ska bli en uthållig förändring. Den satsning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat innebär en kraftsamling för psykisk hälsa.

Som riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet tänker jag bidra till både det breda perspektivet och till insatser som leder till en god psykisk hälsa för hela befolkningen. Vi behöver vara många som gör vår del för att bidra till kraftsamlingen, och vi måste vara uthålliga.

Forrige artikel Forskare: Mer behövs om industrin ska nå nollutsläpp till 2045 Forskare: Mer behövs om industrin ska nå nollutsläpp till 2045 Næste artikel MP: Kärnkraften får allt svårare att konkurrera MP: Kärnkraften får allt svårare att konkurrera
Sveaskogs vd får sparken

Sveaskogs vd får sparken

UPPSÄGNING. Statliga bolaget Sveaskogs vd Hannele Arvonen får sluta med omedelbar verkan – efter mindre än två år på posten.