Hetaste miljödebatterna 2021

Det är många ämnen som tar sig in på topplistan av mest lästa debatter på Altinget Miljö och energi: hav, skog, fiske, jakt, biologisk mångfald, klimat och elproduktion. Den allra mest lästa debatten skrev ledamöterna i den parlamentariska Miljömålsberedningen. Läs hela tio-i-topp-listan.

Årets första Sverigefrimärken, illustrerade av Henning Trollbäck, har temat Värdefull natur och fokuserar på miljön och de miljömål som Sveriges riksdag har satt upp för att bevara Sveriges natur.
Årets första Sverigefrimärken, illustrerade av Henning Trollbäck, har temat Värdefull natur och fokuserar på miljön och de miljömål som Sveriges riksdag har satt upp för att bevara Sveriges natur.Foto: Anders Wiklund/TT
Maja Andersson

1. Miljömålsberedningen: Även havet har en gräns och där är vi nu

I vårt betänkande finns närmare hundra förslag som tillsammans bildar en strategi som leder till en bättre havsmiljö. Det skriver ordförande och de nio ledamöterna i den parlamentariska Miljömålsberedningen.

2. Falskt narrativ att ålens öde vilar i kraftbolagens händer

Den snabbaste och billigaste åtgärden för ålens överlevnad i Sverige vore att omgående stoppa allt ålfiske. Och det bästa sättet att radikalt minska turbindödligheten vore att stoppa utsättningarna av importerade ålyngel i inlandsvatten ovanför kraftverken. Det skriver Östersjöcentrums Henrik Svedäng, Tina Elfwing och Christoph Humborg i en replik.

3. Debatt: Tolka art- och habitatdirektivet enligt EU:s rekommendationer

När art- och habitatdirektivet skrevs fanns knappt vargen i Europa. År 2008 klubbade därför EU-kommissionen ett dokument som handlar om hur direktivet ska tolkas. Där framhålls hänsyn till lokal befolkning, skriver Gölin Carina Christiansen.

4. Det är något fundamentalt fel med den ”gröna” politiken

Miljöpartiet har onekligen varit framgångsrikt med att trumfa igenom sin politik på alla politiska nivåer, trots ett svagt väljarstöd. Men Sverigedemokraterna har en bättre politik för miljö och hållbarhet, skriver Mattias Bäckström Johansson och Jessica Stegrud (SD).

5. Regeringen och Naturvårdsverket måste sluta mobba vår bransch

Regeringen och Naturvårdsverket använder – trots våra påpekanden – konsekvent ett felaktigt ord. Den eftersträvade gröna omställningen bromsas och hela vår branschs överlevnad påverkas, skriver branschföreningen Svensk torv.

6. Le Moine (MP): Vi måste förvilda den svenska naturen

Det finns stor potential i svensk naturturism. Men i stället industrialiseras och urholkas naturen. Vi behöver nu jobba för att förvilda naturen, något som EU:s strategi för biologisk mångfald innebär. Det skriver Rebecka Le Moine (MP).

7. Laxen och ålen fortsätter att vandra mot döden – i tystnad

Våra försök att tillämpa och debattera miljölagarna bemöts med tystnad, eller i bästa fall nedlåtande bortförklaringar. Vad är det som håller på att hända och varför är det tyst? Det skriver miljödebattörerna Margaretha Svenning och Christer Borg.

8. Kan man både skydda och bruka den fjällnära skogen?

Skogsutredningen är ute på remiss. Förslaget att göra den fjällnära skogen till nationalpark och upphöra med skogsbruket innebär höga samhällskostnader. Satsa i stället på aktivt men naturnära skogsbruk, skriver Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel.

9. Professorer: Politikerna måste ut på banan och forma en ny skogspolitik

Det nuvarande skogliga samhällskontraktet har i praktiken upphört att fungera och mycket tyder på att vi befinner oss i en omstöpning av skogspolitiken. Nu måste politikerna komma ut på banan, skriver professorerna Erland Mårald och Camilla Sandström.

10. ”Återigen kraxar de miljöpolitiska dystergökarna”

Den som skriker högst vinner – en maxim som verkar vägleda allt fler debattörer även inom miljöområdet. Vetenskap och lagstiftning betyder däremot föga. Många av mina forskarkollegor tycker liksom jag att situationen är plågsam, skriver Mikael Karlsson, forskare vid Uppsala universitet.

Nämnda personer

Mikael Karlsson

Docent miljövetenskap och lektor klimatledarskap Uppsala universitet, senior partner 2050
fil.dr i miljö- och energisystem

Tomas Lundmark

Professor emeritus i skogsskötsel Sveriges lantbruksuniversitet
Doktor i skogsvetenskap (Sveriges lantbruksuni. 1982)

Christer Borg

Generalsekreterare Älvräddarnas samorganisation
Studier i klimat och energi, humanekologi och arkeologi

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00