Arbetsmarknad – mest lästa debatterna år 2019

TIO-I-TOPP. Pensionsåldern, behovet av en arbetsmarknad med plats för alla och arbetsmiljön i offentlig sektor. Det är tre ämnen som engagerat Altinget Arbetsmarknads läsare allra mest under året som har gått. Läs hela tio-i-topp-listan.

Några av de mest lästa arbetsmarknadsdebatterna på Altinget under året som gick.
Några av de mest lästa arbetsmarknadsdebatterna på Altinget under året som gick.Foto: Altinget
Maja Andersson

1. SD: Vi behöver ett mer flexibelt pensionssystem
Det svenska pensionssystemet bör vara mer flexibelt och anpassningspart till äldre med olika hälsa och arbetsförmåga. Därför är det en dålig idé att höja den generella pensionsåldern, skriver Sverigedemokraternas pensionspolitiska talespersoner.

2. "Stöden är anpassade för en arbetsmarknad som inte längre finns"
Att lämna personer med funktionsnedsättning utanför riskerar att cementera den redan höga arbetslösheten i gruppen, skriver Malin Ekman Aldén och Elisabeth Wallenius.

3. Saco: Jobb till 75 går inte ihop med passé vid 43
Vi behöver en arbetsmarknad där alla får plats. För att uppnå det krävs politiska reformer med fokus på kompetensutveckling, skriver Göran Arrius, ordförande Saco.

4. Mer än hälften av alla arbetsgivare följer inte lagen
Arbetsgivaren är ytterst ansvarig, men alla på en arbetsplats har ansvar för att skapa en säkerhetskultur. Det måste vara okej att säga ifrån, skriver Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

5. FUB: "Försäkringskassan ändrar kriterier för att snygga till siffrorna"
En tuffare arbetsmarknad med höga krav utestänger många unga vuxna med funktionsnedsättning. Samtidigt ser vi att unga med intellektuell funktionsnedsättning blir av med sin aktivitetsersättning och hamnar mellan stolarna när varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan tar sitt ansvar, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

6. Här är kravlistan från näringslivet
Nu behöver regeringen vidareutveckla exportstrategin som lanserades 2015. För att klara kommande utmaningar behöver dessa krav uppfyllas, skriver tre branschföreträdare från Almega, Teknikföretagen och Svenskt näringsliv.

7. Var tredje funderar på att byta yrke – säkra arbetsmiljön nu
Vi har inte råd att förlora en enda anställd inom hälso- och sjukvårdssektorn. Nu behöver politiken och arbetsmarknadens parter säkerställa arbetsmiljön och kompetensutvecklingen, skriver Sveriges arbetsterapeuter.

8. Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Särskilt uttalade är problemen inom offentlig sektor. De som bär Sveriges välfärd på sina axlar ska inte behöva bli sjuka av sitt arbete, skriver Ida Kåhlin, Sveriges arbetsterapeuter.

9. TCO och Klys: Vi måste stärka tryggheten i ett föränderligt arbetsliv
Det allmänna socialförsäkringssystemet är inte rustat för att möta förändringarna i arbetslivet. Regeringen måste formulera en konkret politik, skriver Peter Hellberg och Marika B Lagercrantz. 

10. Småföretagarna: Aktiekapitalets storlek är en pseudofråga
Det är naturligtvis inte aktiekapitalets storlek som avgör om ett företag drivs på seriösa grunder. Snälla Tony ta av skygglapparna och försök förstå företagandet villkor, skriver Erik Sjölander från Småföretagarnas riksförbund.

Nämnda personer

Erna Zelmin

Generaldirektör Arbetsmiljöverket
Jur. kand (Stockholms uni., 1983)

Göran Arrius

Ordförande Saco, ordförande Folk och försvar
Sjöofficersexamen (Kungl. Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)

Ida Kåhlin

Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, universitetslektor i arbetsterapi Linköpings universitet
Fil. doktorsexamen i arbetsterapi (Linköpings uni. 2015)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget