Göran Arrius (63)

Ordförande Saco, ordförande Folk och försvar
Utbildning: Sjöofficersexamen (Kungl. Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)
Födelseort: Solna

15 mars 1959 Hemsida