Debatt

Saco: Alla pensionärer förtjänar flexiblare regler för utbetalning av pension

Om finansdepartementet får som det vill riskerar många av dagens pensionärer att missgynnas när nya flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension införs. Det skriver Göran Arrius, ordförande Saco, och Ossian Wennström, utredare Saco samt tidigare expert i Tjänstepensionsbeskattningsutredningen.

Verkligheten har förändrats de senaste tio åren och det måste även arbetslivet, skriver debattörerna.<br>
Verkligheten har förändrats de senaste tio åren och det måste även arbetslivet, skriver debattörerna.
Foto: Uljas Wennström/Knut Capra Pedersen
Göran Arrius
Ossian Wennström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Just nu remissbehandlas finansdepartementets förslag till nya och mer flexibla regler för uttag av pension. De nya villkoren handlar om att pågående pensionsutbetalningar från pensionsförsäkringar och pensionssparkonton ska kunna pausas, nästan som utbetalningar av allmän pension, och att även utbetalningstiden ska kunna ändras.

Finansdepartementet duckar ansvar

Saco välkomnar den ökade flexibiliteten, men eftersom reglerna inte kommer vara tvingande för bland annat tjänstepension som redan är under utbetalning kommer de flesta av dagens pensionärer inte omfattas vid tidpunkten för införandet. Märkligt är också att finansdepartementet, i de fall flexibilitet ska vara möjligt, ändå anser att möjligheten ska begränsas till de första fem åren efter utbetalning.

Under en period kommer Sverige att gå miste om viktig kompetens samtidigt som åtskilliga äldre missar betydelsefulla möjligheter att förbättra sin ekonomi.

Följden blir att många pensionärer inte kommer kunna dra nytta av fördelarna med att sätta pensionsutbetalningen på paus. Annars hade de kunnat spara pensionspengarna till senare om de exempelvis hade valt att återgå till arbete. För många av dagens pensionärer innebär detta fortsatt dåliga ekonomiska incitament att arbeta. En stor del av de ökade inkomster som ett arbete innebär skattas bort ifall inkomsten blir så pass hög att den blir föremål för statlig skatt.

Saco anser att finansdepartementet i stor utsträckning lämnat från sig ansvaret för genomförandet. Det är synd eftersom det finns ett starkt samhällsintresse att förlänga arbetslivet, att fler äldre ingår i arbetskraften och att de stigman som ännu dröjer sig kvar runt att gå i pension och att vara pensionär luckras upp.

”Sällsynt optimistiskt”

På sikt är det givetvis möjligt att fack och arbetsgivare skulle kunna avtala om ändrade villkor för de försäkringsgivare som är valbara på parternas respektive tjänstepensionsmarknader, men att detta ska kunna vara klart till den 1 januari 2025, som finansdepartementet hoppas, är sällsynt optimistiskt. Förhandlingar kan tidigast börja när förslaget beslutats. Parternas möjligheter till snabba förändringar begränsas dessutom av avtalsvillkor om när och hur de villkor som gäller för försäkringsgivare får ändras.

Innebörden av detta är att avsaknaden av tvingade regler för pension under utbetalning i bästa fall kommer att leda till en olycklig fördröjning för pensionärer med kollektivavtalad tjänstepension. För pensionärer som har en utbetalning av en icke kollektivavtalad pension finns risk att den nya flexibiliteten aldrig förverkligas. Under en period kommer Sverige att gå miste om viktig kompetens samtidigt som åtskilliga äldre missar betydelsefulla möjligheter att förbättra sin ekonomi.

Gå inte miste om viktig kompetens

Nära tio år har gått sedan Tjänstepensionsbeskattningsutredningen lämnade betänkandet som finansdepartementets förslag bygger på. Sedan dess har en lång rad reformer beslutats syftande till förlängt arbetsliv och effekterna av ökad livslängd blir allt tydligare för samhälle och individer. Den övergångsregel som finansdepartementet föreslår hade varit mer begriplig om den hade legat på bordet år 2015. I dag har vi inte samma möjligheter att vila på hanen, verkligheten har förändrats och det måste även arbetslivet.

Den ökade flexibilitet som finansdepartementet föreslår är välkommen, men de föreslagna reglerna borde även vara tvingande för pension som är under utbetalning. Annars går Sverige miste om viktig kompetens och arbetskraft.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00