21 fackförbund i protest mot Tidöavtalet: Underminerar förtroendet

Sacoförbundens professioner inom offentlig sektor borde aldrig tvingas ha anmälnings­plikt för personer som kan misstänkas vistas i Sverige utan tillstånd, skriver ordförande Göran Arrius och de 21 fackförbunden i Svenska dagbladet: ”Det kan vi aldrig acceptera”.

Många av Sacoförbundens professioner har väl utvecklade yrkesetiska regler där respekten för individens rättigheter och värdighet är central, skriver Saco i en debattartikel om punkten i Tidöavtalet: ”Med en anmälnings­plikt skulle detta förtroende kraftigt undermineras”.
Många av Sacoförbundens professioner har väl utvecklade yrkesetiska regler där respekten för individens rättigheter och värdighet är central, skriver Saco i en debattartikel om punkten i Tidöavtalet: ”Med en anmälnings­plikt skulle detta förtroende kraftigt undermineras”.Foto: Jonas Ekströmer/TT, Knut Capra Pedersen
Miranda Olsson

Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera både Migrationsverket och polisen när de möter människor som vistas illegalt i Sverige. Det är en av punkterna i Tidöavtalet som mött hård kritik sedan det presenterades i höstas.

Nu kritiserar den fackliga centralorganisationen Saco och dess förbund, med ordförande Göran Arrius i spetsen, förslaget för att gå på tvärs mot flera professioners yrkesetiska regler, skada förtroendet för de anställda och strida mot såväl FN:s barnkonvention som svensk lag. 

”I praktiken innebär det att yrkes­grupper inom bland annat vård, skola och omsorg ska bli tvungna att anmäla pappers­lösa. (...) Professioner som i högsta grad bygger sitt arbete på tillit och förtroende­fulla relationer kan bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkes­etiska regler och nuvarande lagstiftning. Det kan vi aldrig acceptera”, skriver förbunden i en debattartikel i Svenska dagbladet

Läs också

”Lägg förslaget i papperskorgen”

Tidöavtalet och företrädare för regeringen medger att undantag från anmälningsplikten kommer behöva göras för vissa yrkesgrupper, exempelvis inom sjukvården.

Men Sacoförbunden, däribland Sveriges lärare och Akademikerförbundet SSR, nöjer sig inte där. 

”Undantagen kan inte begränsas till enskilda situationer utan måste omfatta många av våra yrkes­områden. De flesta av våra professioner behöver undantas. Därför är det bättre att Tidöpartierna lägger förslaget om anmälnings­plikt i papperskorgen”.

Ur Tidöavtalet

”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera
Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige.

Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården.

Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare”

”Det är avgörande att människor vågar söka vård, låter sina barn gå i skolan och tar stöd av social­tjänsten. Med förslaget skulle utsattheten öka och det skugg­samhälle som regeringen säger sig motarbeta växa”, fortsätter förbunden som också pekar på hur förslaget skulle få konsekvenser för den anställdas arbetsmiljö.

Tilläggsdirektiv på gång

Eventuella undantag ska utredas inom den pågående utredningen Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten som utifrån dagens direktiv ska presenteras i oktober. Hur tilläggsdirektiven kommer se ut för utredaren Anita Linder, eller om utredningen kommer få förlängt är ännu inte känt. 

I februari meddelade migrationsminister Maria Malmer Stenergards stab Altinget att regeringen arbetar med direktiven till den pågående utredningen.

”Strider mot yrkesetiken”

De har skrivit under debattartikeln i SvD 12/3

Göran Arrius, ordförande i Saco

Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare

Heike Erkers, ordförande i Akademiker­förbundet SSR

Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Sveriges Skolledarförbund

Anna Troberg, ordförande i DIK

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges Läkarförbund

Kristina Taylor, ordförande i Sveriges Psykologförbund

Magnus Nordström, ordförande i SRAT

Cecilia Winberg, ordförande i Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter

Sanna Wolk, ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Jenny Kallerman, ordförande i Akavia

Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer

Eleonor Fredler, ordförande i Sveriges Veterinärförbund

Agnieszka Madej, ordförande i Sveriges Farmaceuter

Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter

Patriq Fagerstedt, ordförande i Naturvetarna

Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund

Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet

Mats Högblom, ordförande i Sjöbefälsföreningen

Magnus Konradsson, ordförande i Förbundet Reservofficerarna

Bror Holm, ordförande i Kyrkans Akademikerförbund

Albert Ohlin, ordförande i Saco studentråd

Nämnda personer

Göran Arrius

Ordförande Saco
Officersexamen (Kungliga Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024