Enkät: Det vill omsorgstopparna få ut av Almedalsveckan

Almedalsveckan närmar sig och fackordföranden, ministrar, generaldirektörer och riksdagspolitiker är på väg till Gotland. För Altinget berättar de om sina planer i Almedalen.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), SKR-ordförande Anders Henriksson (S) och SD:s socialpolitiska talesperson Linda Lindberg är några av de omsorgsprofiler som kommer vara på plats under Almedalsveckan. 
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), SKR-ordförande Anders Henriksson (S) och SD:s socialpolitiska talesperson Linda Lindberg är några av de omsorgsprofiler som kommer vara på plats under Almedalsveckan. Foto: Henrik Montgomery/TT, SKR, Jessica Gow/TT
Linda BerglundRebecka Prahl

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan? 

Camilla Waltersson Grönvall (M).
Camilla Waltersson Grönvall (M). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
– Jag ser fram emot att få träffa och prata med människor och framför allt de barn och unga som kommer till Almedalen för att medverka i olika seminarier och samtal.

Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar?

– Tycker det är otroligt viktigt att vi denna Almedalsvecka lyfter vikten av det förebyggande arbetet och arbetet kring att stärka barns rättigheter.   

Vad är den viktigaste frågan just nu?   

– Att bryta den negativa utvecklingen och stärka barns rättigheter. 

Anders Henriksson (S), ordförande SKR

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

Anders Henriksson (S). 
Anders Henriksson (S).  Foto: Region Kalmar
– Många bra samtal om hur kommuner och regioner kan få bättre förutsättningar utifrån de olika behov de har. Almedalsveckans största styrka är det demokratiska samtalet, både det som förs på de stora scenerna och det som äger rum i de mindre seminarierna, i fikaträffar eller när man stannar och pratar några minuter i Almedalsparken på väg till nästa panelsamtal.

Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar?

– Vi bjuder in till en frukost direkt på onsdagsmorgonen och pratar om barn och ungas psykiska hälsa. Vi lyfter framför allt nu hur kommuner och regioner kan bli ännu bättre på att samarbeta för barnens och ungdomarnas skull. Det behöver verkligen bli bättre och det finns en stark vilja i kommuner och regioner att lyckas med det framöver.

– På fredagen ska jag också delta på ett samtal med bland andra Visions ordförande Veronica Magnusson om hur vi tillsammans kan öka takten i klimatomställningen i välfärden. Väldigt angeläget och viktigt.

Vad är den viktigaste frågan just nu?

– Att kommuner och regioner omedelbart får besked om de långsiktiga ekonomiska ramarna för 2024 och 2025. Det är nu kommuner och regioner behöver veta vad som gäller för att kortsiktiga neddragningar i välfärdsverksamheterna ska kunna minska eller till och med undvikas. Det ekonomiska läget är oerhört tufft, framför allt i regionerna som har ansvar för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Vi räknar med att regionernas resultat i år landar på minus 21,5 miljarder kronor. För att förstå storleksordningen, motsvarar det den totala årskostnaden för två medianregioner.

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?   

Olivia Wigzell.
Olivia Wigzell. Foto: Marie Lundahl/Altinget
– Dialog mellan oss som ska utveckla hälso- och sjukvården. Och jag hoppas även på oväntade spontana frågor och kommentarer i alla de möten som uppstår. 

Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar?  

– Sis och Dagens Samhälles seminarium torsdagen den 29 juni klockan 16.00-16.45: Vad krävs för att få till den bäst fungerande vårdkedjan för utsatta barn och unga? Fungerar vårdkedjan för utsatta barn och unga? Hur säkerställer vi att den vård och behandling som samhället erbjuder är den bästa tänkbara för placerade barn och unga? Hur kan samarbetet mellan socialtjänst, regioner, Sis och andra aktörer utvecklas till en helhet i vårdkedjan?  
 
Vad är den viktigaste frågan just nu?   

– Verka för en jämlik vård och för förebyggande och främjande vård.   

Linda Lindberg (SD), gruppledare, socialpolitisk talesperson och den som håller tal i Almedalen i år

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan? 

Linda Lindberg (SD).
Linda Lindberg (SD). Foto: Sverigedemokraterna
– Almedalsveckan är en möjlighet att knyta an till såväl nya som gamla kontakter samt kunna förmedla vår politik brett. Det är min förhoppning att göra så under veckan. 

Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar?

– Givetvis vill jag särskilt lyfta lördagens Almedalstal som Sverigedemokraterna håller kl 19.00 där jag själv deltar.

Vad är den viktigaste frågan just nu? 

– Det finns flera viktiga frågor men för att välja en som sticker ut särskilt, så är det det vålds- och brottskapital som präglar samhället. Vi måste få bukt med kriminaliteten och skjutningarna. Här har tidigare regeringar varit naiva alldeles för länge och misslyckats med att stävja missförhållandena och upprätthålla tryggheten. 

Aurora Lindberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

Aurora Lindberg.
Aurora Lindberg. Foto: Specialpedagogiska skolymdigheten
– Jag hoppas att det blir konstruktiva och öppna samtal. Framför allt kring elever som behöver stöd i skolan och hur skolpersonalen ska räcka till. Både åtgärder nu och åtgärder på sikt, hoppas jag ska vara i fokus. 
  
Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar?

– DO:s seminarium 29:e juni kl. 10.00-10.45 i Wisby Strand sal ”Lojsta”. Temat är Diskriminering i skolan och vår briljanta medarbetare Helene Fägerblad är med. 
  
Vad är den viktigaste frågan just nu?

– Varför är det så många elever som inte når målen för sin utbildning? Vi har en skollag som är solklar på att stöd ska ges, vi har lärare och rektorer med god vilja och hög kompetens. Det är ett svårt ekonomiskt läge, men det är något annat också. Politiska beslut och ambitioner får inte avsedd effekt. Den viktigaste frågan är att alla barn ska känna sig välkomnade till sin skola och varje rektor ska känna att det här barnet kan jag och mina medarbetare ta ansvar för. 

Veronica Magnusson, ordförande för Vision  

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?  

Veronica Magnusson.
Veronica Magnusson. Foto: Vision
– Jag vill bidra till att sätta strålkastarljuset på några av samhällets största utmaningar. Det handlar om välfärdens kompetensförsörjning, desinformation kring socialtjänsten, klimatomställningen och hur vi skapar ett inkluderande arbetsliv. Sen hoppas jag förstås att få möta och prata med kunniga och intressanta människor och lära mig mycket nytt!  

Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar? 

– Vision arrangerar ett seminarium om desinformation riktad mot socialtjänsten. Vi har frågat våra medlemmar inom socialtjänsten om deras erfarenheter kring desinformation och vilka konsekvenser det kan få för det sociala arbetet. Genom diskussioner med politiker och arbetsgivare vill vi hitta sätt att motverka desinformation och i stället bygga tillit. Detta är en nyckel till att socialtjänsten ska kunna arbeta förebyggande och med tidiga insatser.  

Vad är den viktigaste frågan just nu?  

– Klimatfrågan – den påverkar jobben, välfärden och människors liv så djupgående att den kräver all vår uppmärksamhet och handlingskraft. Vision vill lyfta kommuners och regioners roll i omställningen, och vad som behöver göras för att öka takten. 

Göran Arrius, ordförande för Saco

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?  

Göran Arrius.
Göran Arrius. Foto: Saco
– Saco lanserar i år begreppet Slow Politics. Vi är många som är trötta på snärtiga one-liners och ogenomtänkta utspel. Debatten behöver gå från fort och fel till sakta och saklig. 
Så jag hoppas på att få lyssna till och delta diskussioner med välgenomtänkta argument som bygger på fakta.  
 
Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar? 

– Saco ordnar ett ekonomisk-politiskt seminarium i slow politics-anda på torsdagen, där politikerna ska få tala till punkt och presentera sina långsiktiga förslag på hur vi ska ta Sverige ur den ekonomiska krisen. 

– Jag deltar också i en manifestation för Ukraina, samt i mångfaldsparaden. Vi ser att demokratin hotas på många sätt i världen och Almedalsveckan är ett utmärkt tillfälle att stå upp för den.  

Vad är den viktigaste frågan just nu?   

– Det ekonomiska läget. Vi har hög inflation, höga matpriser och stigande boende- och räntekostnader. För hushållen innebär det svåra prioriteringar och företag skjuter på investeringar.  Det varmare klimatet slår redan nu mot jordbruket med torka och minskade skördar. Lägg därtill energikris och en orolig omvärld. Nu behöver vi diskutera långsiktiga reformer för att säkra välfärd, utbildning och grön omställning.  

Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

Heike Erkers. 
Heike Erkers.  Foto: Lena Dahlström
– jag hoppas att få lyfta frågor kring hur vi värnar det öppna och demokratiska Sverige. Att få till nya samarbeten med andra organisationer i de frågor som är viktiga för våra medlemmar. 

Är det något arrangemang du särskilt vill lyfta fram, till exempel där du själv medverkar?  

– Vi arrangerar ett seminarium om AI i offentlig sektor, det går nu fort och kommer påverka hela arbetsmarknaden drastiskt. Fackföreningsrörelsen måste vara på banan! 

– Flera viktiga seminarier om hot, våld och desinformation mot socialtjänsten. Vi behöver diskutera lösningar för trygghet. 
 
Vad är den viktigaste frågan just nu?   

– Kommunernas usla ekonomi. Vi är oroliga att det kommer skäras ner på socialtjänsten när pengarna inte räcker till. Då kommer vi aldrig kunna stoppa nyrekryteringen till gängen.  Tillsammans med att värna demokratin och det öppna demokratiska Sverige.

Nämnda personer

Olivia Wigzell

Generaldirektör Socialstyrelsen, utredare Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner, styrelseordförande Malmö universitet
Fil. kand. (Stockholms och Uppsala uni.)

Linda Lindberg

Riksdagsledamot (SD), gruppledare, ordförande SD-kvinnor, ledamot i partistyrelsen
Florist

Anders Henriksson

Ordförande (S) Sveriges kommuner och regioner

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00