SD: Vi behöver ett mer flexibelt pensionssystem

DEBATT. Det svenska pensionssystemet bör vara mer flexibelt och anpassningspart till äldre med olika hälsa och arbetsförmåga. Därför är det en dålig idé att höja den generella pensionsåldern, skriver Sverigedemokraternas pensionspolitiska talespersoner.

Oscar Sjöstedt
Finans- och pensionspolitisk talesperson
Anne Oscarsson
Ersättare i socialförsäkringsutskottet

 

I förslaget om förändrat regelverk för pensioner, som de sex partier i den så kallade pensionsgruppen skrivit under, står det klart att samtliga tycker att det är en bra idé att höja pensionsåldern och tvinga äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden, ofrivilligt. Vi tycker att det är beklämmande och en dålig idé av flera skäl.

Äldres hälsa varierar

Partierna i pensionsgruppen tycks tro att hälsan hos de äldre skulle vara homogen över olika yrkesgrupper och kön, så ser inte verkligheten ut. Det finns sextioåringar som är lika pigga som fyrtioåringar, det finns åttioåringar som fortfarande är aktiva idrottsutövare och det finns vårdbiträden vars leder är utslitna vid fyrtiofem års ålder – en generell höjning av pensionsåldern är därför en dålig idé.

Samtidigt har man en väldigt låg ambitionsnivå vad gäller riktade åtgärder mot de allra fattigaste äldre – de flesta av dem kvinnor. Trenden i Sverige är att dessa blir fler, till skillnad från i våra nordiska grannländer.

Mer flexibelt system

Givetvis bör de som kan och vill arbeta längre uppåt i åldrarna få göra det, men hela pensionssystemet i allmänhet och pensionsåldern i synnerhet måste präglas av en betydligt högre grad av flexibilitet. Exempelvis införde regeringen en straffbeskattning av äldre som frivilligt stannar kvar på arbetsmarknaden. Det är direkt kontraproduktivt och denna beskattning bör avskaffas per omgående. Tvärtom bör man rikta särskilda skattelättnader till äldre som vill och kan jobba längre.

Vidare bör man erbjuda möjligheten att jobba deltid, exempelvis tre dagar i veckan. Det skulle dels höja den enskildes nuvarande och framtida pensionsinkomst men också leda till fler arbetade timmar i ekonomin som helhet samtidigt som företag kan bibehålla den befintliga kompetensen hos de äldre.

Privat sparande

Dessutom är det en skymf att regeringen valt att nästan helt slopa möjligheten att pensionsspara privat, samtidigt som de i fler etapper höjt skatten på vanligt folks pensionssparande. Det gör att den enskilde blir mer beroende av ett ålderspensionssystem som inte levererar.

Sverigedemokraterna föreslår ett skattemässigt kraftigt gynnsamt pensionssparande som ger individer möjligheten att antingen gå i pension tidigare eller att dryga ut den ordinarie ålderspensionen.

Stärk garantipensionen

Slutligen menar vi att det är en skam för Sverige att det finns pensionärer som har så låg inkomst att de hamnar under gränsen för relativ fattigdom. Den grupp äldre som har det allra sämst ställt är emellertid Sveriges garantipensionärer. Inte sällan har dessa, ofta kvinnor, på olika sätt utfört oavlönat arbete i hemmen och genom detta bidragit till det välstånd och den välfärd som yngre generationer kanske tar för given, varpå man som pensionär lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Sverigedemokraterna vill, som en del i vår större satsning för Sveriges äldre, kraftigt stärka garantipensionen som idag är extremt låg. Vi vill även höja bostadstillägget. Långt ifrån alla har möjlighet att arbeta över 65 års ålder och på detta sätt riktas resurserna också till den målgrupp som verkligen behöver dem. 

Beslutskedja: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

26/9
2018
8/2
2019
1/3
2019
6/3
2019
8/3
2019
22/3
2019
29/3
2019
3/5
2019
28/5
2019
28/6
2019
8/10
2019
16/10
2019
7/2
2020

Forrige artikel FUB: FUB: "Försäkringskassan ändrar kriterier för att snygga till siffrorna" Næste artikel Replik: Försäkringskassan Replik: Försäkringskassan "snyggar inte till" siffrorna

"Övervakning är samtidens viktigaste arbetsmiljöfråga"

INTEGRITET. Digital övervakning av anställda rör sig i en juridisk gråzon, enligt Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert. Men Svenskt näringsliv tycker inte att övervakning är ett arbetsmiljöproblem och Arbetsmiljöverket jobbar inte alls med frågan. Snart kommer Datainspektionen med en ny vägledning. 

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.