Debatt

TCO och Klys: Vi måste stärka tryggheten i ett föränderligt arbetsliv

DEBATT. Det allmänna socialförsäkringssystemet är inte rustat för att möta förändringarna i arbetslivet. Regeringen måste formulera en konkret politik, skriver Peter Hellberg och Marika B Lagercrantz. 

"Korta anställningar har blivit kortare och andelen egenföretagare och kombinatörer har ökat, samtidigt som nya anställningsformer som så kallad egenanställning har vuxit fram."
"Korta anställningar har blivit kortare och andelen egenföretagare och kombinatörer har ökat, samtidigt som nya anställningsformer som så kallad egenanställning har vuxit fram."Foto: Camilla Svensk och Madeleine Soder.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Peter Hellberg
Tillförordnad ordförande, Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Marika B Lagercrantz
Ordförande, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (Klys)

 

Omkring en fjärdedel på arbetsmarknaden saknar en fast anställning. En andel som varit stabil under längre tid, men deras villkor har förändrats.

Korta anställningar har blivit kortare och andelen egenföretagare och kombinatörer har ökat, samtidigt som nya anställningsformer som så kallad egenanställning har vuxit fram. Förändringarna har i hög grad påverkat yrkesaktiva inom det konstnärliga områden och media. Det gör det till en viktig fråga för såväl TCO som Klys.

Oklart regelverk

Samtidigt brister tryggheten för dem som saknar tillsvidareanställning. Egenföretagare och tidsbegränsat anställda är osäkra på vilket skydd de har från sjukförsäkringen.

Bristande trygghet för stora grupper i arbetslivet är problematiskt. Det riskerar på sikt trygghetssystemens legitimitet.

En viktig orsak till detta är beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för dessa grupper. Många gånger blir det en förhandling mellan den enskilde och Försäkringskassan där enskilda ord kan få stor påverkan. Regelverket är också oklart kring när de med kortare anställningar ska betraktas som arbetslösa, vilket påverkar ersättningen från sjukförsäkringen.

Hindrar tillväxt

Bristande trygghet för stora grupper i arbetslivet är problematiskt. Det riskerar på sikt trygghetssystemens legitimitet. Eftersom kvinnor i högre utsträckning än män har tidsbegränsade och korta anställningar är det även en jämställdhetsfråga.

Bristande trygghet för egenföretagare leder också till att färre vågar ta steget till att starta eget, vilket hindrar utveckling och tillväxt.

Våra åtgärder

TCO och Klys ser behov av flera åtgärder för att stärka tryggheten i ett föränderligt arbetsliv. Tre områden framstår som centrala:

  • Regelverket kring beräkning av SGI måste bli tydligare och mer förutsägbart. Regeringen behöver därför gå vidare med framtagandet av ett så kallat historiskt-SGI, där SGI beräknas utifrån tidigare inkomster. Ett steg på vägen är att kunna beräkna SGI utifrån inkomster som är kortare än 6 månader.

  • Informationen till, och kunskapen hos Försäkringskassan om, egenföretagare och tidsbegränsat anställda måste bli bättre. Det bör vara möjligt att få en uppskattning av SGI utan att det föreligger ett försäkringsfall för att öka förutsägbarheten för den enskilde.

  • Det behöver utredas om och hur föräldraförsäkringen kan förändras så att den fungerar bättre för egenföretagare och kombinatörer.

Konkreta förslag

Det är centralt att de allmänna socialförsäkringarna ger alla i arbetslivet trygghet. Trots det saknades konkreta förslag i slutbetänkandet från utredningen Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv som presenterades härom veckan, och arbetet med ett historiskt SGI står stilla trots att ett system med månadsuppgifter nu är på plats.

Regeringen måste nu gå vidare med konkreta förslag för ett tryggare arbetsliv för alla. TCO och Klys bidrar gärna med kunskap och lösningar utifrån sina medlemmars arbetsliv och erfarenheter.

Nämnda personer

Peter Hellberg

Ordförande Unionen, ordförande UNI Europa, vice ordförande TCO

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00