Debatt

Småföretagarna: Aktiekapitalets storlek är en pseudofråga

REPLIK. Det är naturligtvis inte aktiekapitalets storlek som avgör om ett företag drivs på seriösa grunder. Snälla Tony ta av skygglapparna och försök förstå företagandet villkor, skriver Erik Sjölander från Småföretagarnas riksförbund.

"Vi vill göra rätt för oss och ha enkla och förutsebara regler."
"Vi vill göra rätt för oss och ha enkla och förutsebara regler."Foto: Anna Lauridsen/Kullafoto
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Erik Sjölander
Näringspolitiskt ansvarig, Småföretagarnas riksförbund


Vänsterpartiets Tony Haddou är ytterligare en politiker som skulle ha behövt driva företag för att kunna inse vår betydelse för samhällsutvecklingen och våra svårigheter. Det är väl att han titulerar sig skattepolitisk talesperson och inte näringspolitisk.

Ta av skygglapparna 

Det är naturligtvis inte aktiekapitalets storlek som avgör om ett företag drivs på seriösa grunder. I så fall skulle oerhört många Ltd (Limited company) i England vara oseriösa och alla enskilda firmor, handels- och kommanditbolag i Sverige. För att inte tala om ekonomiska föreningar i landet. Snälla Tony ta av skygglapparna och försök förstå företagandet villkor.

Endast ett fåtal

Att insinuera att aktiebolag skulle utnyttjas som brottsverktyg och därför ska bestraffas är lika huvudlöst som att förbjuda snickare att använda kofot. Alla som läst om Björnligan vet ju hur effektivt kofot är för inbrott.

Som folkvald måste man vara mer omdömesgill än att förbjuda eller begränsa en företagsform för att ett fåtal använder det i tvivelaktiga syften. Och hur är det med vatten? Ska det förbjudas för att vissa kan drunkna i just vatten? Eller ska det bara från riksdagen begränsas till viss vattenmängd per tillfälle?

Inte som att vara riksdagsman 

Oseriösa företag är det inte många som vill ha, i synnerhet inte alla seriösa småföretag i landet, eftersom det är vi som drabbas hårdast.

Om jag har 50 000 kr (skattade pengar) när jag ska starta mitt företag så innebär en halvering av aktiekapitalet att jag kan använda 37 500 kr till uppstartskostnader, innan kontrollbalansräkning behöver upprättas. Ifall aktiekapitalet är 50 000 kr kommer jag bara att ha 25 000 kr till uppstarten, och alla som startat företag vet att det är dyrt att starta och svårt att få krediter.

Vid starten behöver du kanske en telefon, ett bokföringsprogram, en del marknadsföring och råvaror för att ha något att sälja. När du väl hittat och övertygat kunder om din förträfflighet så tar det ett tag innan betalning sker.

I det fallet är inte 25 000 kr särskilt mycket pengar, men det är inte det avgörande för om min affärsidé håller. De flesta konkurser beror på likviditetsbrist, inte ofta på att någon kund är sen med betalningar. Att vara företagare är att skapa möjligheter, men också att ta vissa risker. Det är inte som att vara riksdagsman med månadslön och fördelaktiga villkor för finansiering av boende och resor.

Onödigt krångliga regler

Oseriösa företag är det inte många som vill ha, i synnerhet inte alla seriösa småföretag i landet, eftersom det är vi som drabbas hårdast.

Vi driver inte företag för kvartalssiffror eller aktieutdelningar, utan för att skapa och bygga verksamhet, uppfylla drömmar och kanske lämna några goda spår till eftervärlden. Hjälp oss gärna att sätta dit skumma företag men angrip inte en hel grupp av företagare.

Jag garanterar att vi gör så gott vi överhuvudtaget kan, men ibland framstår regler som obegripliga eller onödigt krångliga. Vi vill göra rätt för oss och ha enkla och förutsebara regler. Hjälp oss i detta, och vi är många som kan ge dig stöd och råd inom området.

Kapande av identitet

Aktiekapitalets storlek är en typisk pseudofråga som inte kommer att göra särskilt mycket vare sig till eller ifrån. Kanske kommer fler att lämna den märkliga företagsformen enskild firma (med organisationsnummer lika med personnummer under identitetskapandets tidevarv). Det skulle vara något som skulle kunna minska möjligheterna för skumma identitetskapare, således en god effekt. Det måste väl också du anse Tony.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

V: Sänkt kapitalkrav göder ekobrottslighet

S verkar ha skygglapparna nedfällda för riskerna med sänkta krav på aktiekapital. Bland annat organiserad välfärdsbrottslighet riskerar att öka, skriver Vänsterpartiets Tony Haddou.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00