Debatt

"Ingen statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och bajamajor"

DEBATT. Staten måste renodla sin roll. Staten ska sätta upp spelregler och förutsättningar för det privata näringslivet, men inte konkurrera ut privata företag. Det skriver moderaternas Lars Beckman.

”Tyvärr verkar det som att regeringen inte tänker agera när det gäller Arento eller andra statliga bolag som konkurrerar mot privata företag och då ställer det krav på oss i Sveriges riksdag att agera.”
”Tyvärr verkar det som att regeringen inte tänker agera när det gäller Arento eller andra statliga bolag som konkurrerar mot privata företag och då ställer det krav på oss i Sveriges riksdag att agera.” Foto: Michael Kauer/Pixabay
Lars Beckman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den svenska staten driver ett uthyrningsföretag som heter Arento. Bolaget omsätter cirka en halv miljard och befinner sig på en strikt konkurrensutsatt marknad. Bland annat hyr bolaget ut bilar, jordfräsar och bajamajor – det vill säga mobila toaletter. Enligt bolagets egen årsredovisning så vill bolagsledningen ta fortsatta marknadsavdelningar av den privata marknaden.

Närmast ironi 

Under 2019 etablerade sig det statliga uthyrningsföretaget i Söderhamn och med kraftigt underprissättning, enligt de lokala företagen som finns verksamma i området, så har man snabbt tagit affärer från de privata företagen.

Bland annat har ett uthyrningsföretag av bilar tappat en uthyrningsaffär på 40 bilar. Det måste ju vara närmast ironi att med Miljöpartiet i en svensk regering så driver man ett statligt företag som är så aggressivt på marknaden att man slår undan benen på privata biluthyrningsföretag.

"Bara att beklaga"

2018 hade Arento 2 872 fordon i sin fordonspark. Av dessa var 121 fordon med möjlig eldrift enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst – så staten själv är inte något föredöme för att verka till en fossilfri bilpark. Det finns alltså inte några miljöfördelar med att man konkurrerar ut privata biluthyrningsföretag med en kraftig underprissättning.

Tyvärr verkar näringsministern närmast tondöv för den kritik som finns mot att staten använder en underprissättning för att ta marknadsandelar av de privata företagen. Det är bara att beklaga.

Flera bekymmer

Det finns många samhällsutmaningar just nu. Den kraftigt ökade brottsligheten mot privata företag är bara en. Företagen vittnar om att det närmast är meningslöst att anmäla ett inbrott eller stöld av diesel eftersom uppklarningsprocenten är så låg.

Kompetensutvisningarna är ett annat stort bekymmer för näringslivet. Värdefulla medarbetare blir utvisade på grund av bagatellartade fel. Medarbetare som behövs i det enskilda företaget.

Ett annat bekymmer är att det är svårt att få tag i rätt utbildad arbetskraft. Här krävs det stora insatser för att förbättra matchningen av arbetssökande mot enskilda företag och att förbättra yrkesutbildningen.

Renodla statens roll

Jag har dock aldrig mött ett företag som anser att det finns en bristande konkurrens för uthyrning av jordfräsar, borrmaskiner eller bajamajor, och att det därför skulle finnas en anledning för staten att bedriva den sortens verksamhet.

Tvärtom borde staten renodla sin roll. Staten ska sätta upp spelregler och förutsättningar för det privata näringslivet – men ska självklart inte konkurrera mot det privata näringslivet. Det finns inte ett företag som är tillräckligt stort för att kunna stå emot statlig konkurrens och den underprissättning som ett statligt företag kan göra.

Ingen statlig angelägenhet 

Här krävs det att vi i Sveriges riksdag och regering agerar när vi ser avarter.

Tyvärr verkar det som att regeringen inte tänker agera när det gäller Arento eller andra statliga bolag som konkurrerar mot privata företag och då ställer det krav på oss i Sveriges riksdag att agera.

Vi får återkomma om på vilket sätt som vi kan hjälpa de utsatta privata företagen mot den osunda statliga konkurrensen. Det kan aldrig vara en statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och bajamajor.

Nämnda personer

Ibrahim Baylan

Tidigare näringsminister (S)
Pol.mag (Umeå universitet, 1999)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget