Debatt

V: Statligt ägande – motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt

DEBATT. Det är dags för en offensiv statlig företagspolitik. Vi har sett konsekvenserna av minskat statligt ägande inom många områden, det är dags att erkänna möjligheterna som ett statligt ägande ger, skriver Vänsterpartiets Birger Lahti och Lorena Delgado Varas.

"Vi menar att samhällsnyttan måste komma före kravet på lönsamhet."
"Vi menar att samhällsnyttan måste komma före kravet på lönsamhet." Foto: Jessica Segerberg/Vänsterpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Birger Lahti (V)
Riksdagsledamot 
Lorena Delgado Varas (V)
Riksdagsledamot 


Staten står i dag som ägare till 46 bolag med tyngdpunkt inom basindustri och energi. De flesta bolag är vinstdrivande och omkring hälften har särskilt beslutade samhällsuppdrag. Att bedriva en offensiv statlig företagspolitik, med höga ambitioner som gynnar samhällsutvecklingen, gör stor skillnad.

Jämna ut orättvisa

Vänsterpartiet menar att staten bör använda sitt ägarskap av statliga bolag för att tillgodose samhällsnyttiga ändamål.

Vi menar att samhällsnyttan måste komma före kravet på lönsamhet. De statliga bolagen ska användas aktivt för att bygga Sverige tryggare, mer jämlikt, ekologiskt hållbart, öka konkurrenskraften och inte minst för att jämna ut orättvisa skillnader mellan stad och landsbygd.

Sätter avkastning först

För att lyckas med detta krävs omprioriteringar i många av de statliga bolagen. Vattenfall är ett bra exempel. Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett förnybart energisystem och ett land som tar ansvar för kommande generationer.

Vänsterpartiet menar att det finns flera skäl för att staten ska vara en stark ägare inom samhällsviktiga områden. Statligt ägande behövs som en motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt.

Birger Lahti och Lorena Delgado Varas , Riksdagsledamöter, Vänsterpartiet

Vattenfall är det i särklass största statliga bolaget och styrningen av Vattenfall med dess centrala roll i det svenska energisystemet är av stor betydelse i detta sammanhang.

I dag är Vattenfalls uppdrag att generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet som ska vara ledande inom utvecklingen mot miljömässigt hållbar energiproduktion. Vänsterpartiet menar att det finns en motsättning mellan dessa krav. Vattenfalls direktiv borde i stället fokusera på miljömål och en hållbar produktion snarare än att sätta avkastning i första rummet.

En viktig motvikt

Vänsterpartiet motsätter sig generellt utförsäljningar av statliga företag. Vi vill i stället bygga en framtida innovationsstruktur som behåller tillverkning, forskning och utveckling (FoU) och huvudkontor i Sverige. Vänsterpartiet menar att det finns flera skäl för att staten ska vara en stark ägare inom samhällsviktiga områden. Statligt ägande behövs som en motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt.

Ökat gemensamt ägande

Det statliga ägandet behöver utökas och utvecklas för att vi demokratiskt ska kunna styra samhällsutvecklingen. Det finns flera områden som är intressanta för att bilda nya statliga företag eller öka det statliga ägandet inom.

Det kan vara för att öka konkurrensen inom finanssektorn, minska spekulationerna och för att säkra att nödvändiga investeringar kommer till stånd – vi vill till exempel utreda en statlig grön investeringsbank.

Infrastruktur, bostadsbyggande och energi är andra områden där det kan vara intressant att se över om vi genom ett ökat gemensamt ägande kan driva på utvecklingen.

Erkänna möjligheterna

Staten ska vara en aktiv ägare till sina bolag, som till exempel Vattenfall, LKAB och Sveaskog, och genom ägardirektiv säkerställa att bolagen används för att stödja teknikutveckling, driva på miljö- och klimatarbetet och skapa sysselsättning.

Vi har sett konsekvenserna av minskat statligt ägande inom många områden, det är dags att erkänna möjligheterna som ett statligt ägande ger i form av stabilitet och utveckling.

En offensiv företagspolitik

Ägardirektiven till flera av de statliga bolagen behöver utvecklas. Samhällsnyttan bör alltid stå i fokus och vara första prioritet samtidigt som företagen bedrivs ekonomiskt effektivt. I de fall viktiga samhällsintressen står i konflikt med de statliga bolagens vinstkrav borde målsättningen för företagen ses över. Det är dags för en offensiv statlig företagspolitik.

Nämnda personer

Birger Lahti

Riksdagsledamot (V), landsbygdspolitisk talesperson

Lorena Delgado Varas

Riksdagsledamot (V), ledamot i partistyrelsen (V), ledamot i Nordiska rådet
Kemiingenjör (KTH 2000)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget