S-ledamöter: Statliga bolag bör ta sitt sociala ansvar

DEBATT. Regeringen bör utreda möjligheten att via ägardirektiv ge de statliga bolagen i uppdrag att jobba för att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbete, skriver tre socialdemokrater från Dalarna. 

Maria Strömkvist (S)
Riksdagsledamot
Patrik Engström (S)
Riksdagsledamot
Roza Güclü Hedin (S)
Riksdagsledamot

 

De senaste åren har Sverige haft en snabb sysselsättningstillväxt (även om den nu mattas av i takt med konjunkturen) men en ganska stor grupp står fortfarande väldigt långt från arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

Vi tror att staten genom sitt ägarskap i statliga bolag kan göra mer för att dessa ska komma i arbete. Som en aktiv ägare bör regeringen utreda möjligheten att via ägardirektiv ge de statliga bolagen i uppdrag att exempelvis ställa praktikplatser till förfogande eller på andra sätt jobba för att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbete eller praktik.

Stora skillnader

Runt 12 procent av befolkningen i åldern 16–64 år (omkring 752 000 personer) uppger att de har någon typ av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det är ungefär lika många män som kvinnor som har en funktionsnedsättning.

Bland personer med funktionsnedsättning bedömer två tredjedelar att funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. Det innebär att av de sysselsatta har var tionde person nedsatt arbetsförmåga vilket motsvarar drygt 500 000 personer.

Även arbetslösheten är högre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. Bland personer med funktionsnedsättning är arbetslösheten 11 procent 2018 medan den är 6 procent i befolkningen totalt.

Utvecklande arbeten

Den offentliga sektorn i samhället är viktig för att skapa sysselsättning för personer som av olika anledningar har nedsatt arbetsförmåga. Kommunerna gör till stora delar ett viktigt arbete i detta, men de klarar det inte utan statlig medverkan.

Det statliga Samhall är den största aktören med verksamhet på 600 orter, och med 25 000 anställda är Samhall en av landets största arbetsgivare och världsledande i att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

Främst myndighetsjobb

Regeringen har genomfört ett antal åtgärder för att för att få personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete eller praktik. Det är exempelvis införandet av extratjänster, förordningsförändringar i lönestöden, man har gett ett flertal myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och gör en satsning på moderna beredskapsjobb i staten.

Dessa insatser är dock främst på våra myndigheter. Vi menar att staten kan och bör också ta ett större ansvar genom sitt bolagsägande.

Sysselsätter många

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige, i den statliga bolagsportföljen finns 48 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 137 000 personer.

Större socialt ansvar

Som en aktiv ägare bör regeringen utreda möjligheten att via ägardirektiv ge de statliga bolagen i uppdrag att exempelvis ställa praktikplatser till förfogande eller på andra sätt, till exempel genom moderna beredskapsjobb, jobba för att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbete eller praktik.

Det vore ett aktivt sätt att använda det statliga ägandet för att främja arbetsmarknads-politiken, bidra till att fler får möjlighet till en fot in på arbetsmarknaden samtidigt som fler tar ett större socialt ansvar.

Forrige artikel L: Effekterna av socialdemokratisk praktik är nedslående L: Effekterna av socialdemokratisk praktik är nedslående Næste artikel Timbro: Svenska institutet har tappat kontrollen över Sverigebilden Timbro: Svenska institutet har tappat kontrollen över Sverigebilden
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.