Debatt

SD: Staten bör inte driva nätkasinon

DEBATT. Att regeringsföreträdare skäller på privata bolags marknadsföring av nätkasinon, samtidigt som man själv konkurrerar mot dessa via det egna statliga bolaget, är ett hyckleri, skriver Mattias Bäckström Johansson och Jonas Andersson. 

Foto: Sverigedemokraterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Mattias Bäckström Johansson (SD)
Riksdagsledamot och talesperson för statliga bolag
Jonas Andersson (SD)
Riksdagsledamot och ledamot i den politiskt sammansatta referensgruppen i Spelmarknadsutredningen


I juni förra året fattade riksdagen beslut med anledning av propositionen om en omreglerad svensk spelmarknad. Följden av beslutet blev att det tidigare svenska spelmonopolet avskaffades från och med den 1 januari 2019, då ett licenssystem i stället trädde i kraft på den svenska spelmarknaden.

Omregleringen har överlag varit positiv hittills, men det finns också orosmoln. Att staten genom Svenska spel nu är en aktör i nätkasino-branschen är djupt problematiskt – både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett konkurrensperspektiv.

Vi vill därför inleda en process för att separera Svenska spels verksamhet på den avreglerade marknaden från den övriga verksamheten.

Aggressiv marknadsföring

Ett av syftena med den nya spellagstiftningen är att skydda konsumenterna. För oss är folkhälsoperspektivet helt centralt när det kommer till frågor om spel och lotteri. Vi har därför bevakat denna fråga noga sedan omregleringen och kommer fortsatt att göra det.

Sverigedemokraterna vill på detta sätt modernisera Svenska spel och göra den statliga spelpolitiken konsekvent och trovärdig, där fokus på riktigt ligger på att reglera spelmarknaden och ta ansvar för folkhälsan.

Mattias Bäckström Johansson och Jonas Andersson
Sverigedemokraterna

Såväl innan som efter omregleringen av den svenska spelmarknaden har det varit uppenbart att det pågår en omfattande, och på sina håll även aggressiv, marknadsföring från spelbolagen i konkurrensen om marknadsandelar.

Att säkerställa

Vi har länge varit kritiska till denna omfattande marknadsföring. Samtidigt har vi också påpekat att det är problematiskt att det inte finns någon praxis på plats gällande den måttfullhet i marknadsföringen som den nya lagen kräver.

Det allvarliga läget ledde till att regeringen i april tvingades inkomma med tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen, med fokus just på att begränsa marknadsföringen ytterligare.

Via dessa direktiv har nu utredningen en chans att landa i förslag som värnar konsumenterna på den svenska spelmarknaden samt tar ansvar för folkhälsan – vi kommer göra vårt yttersta för att säkerställa detta.

Ett hyckleri

Samtidigt som det finns en pågående debatt om aggressiv marknadsföring av spel, där nätkasinon är i fokus, så bedriver det statliga bolaget Svenska spel också nätkasino-verksamhet sedan den nya spellagen trädde i kraft.

Vi ser detta som problematiskt då staten både reglerar och deltar på marknaden samtidigt. Att regeringsföreträdare på vänsterpopulistiskt manér skäller på privata bolags marknadsföring av nätkasinon, samtidigt som man själv konkurrerar mot dessa via det egna statliga bolaget, är ett hyckleri.

Särskilt eftersom det också är nätkasino-spelarnas pengar som är med och fyller statens skattkistor via Svenska spel.

Utreda olika spelformer

Nätkasinon är också den form av spel som förefaller vara mest beroendeframkallande och kan leda till tragedier för såväl enskilda spelare som samhället i stort. Att det finns skäl att tro att olika spelformer har så pass olika effekter när det gäller exempelvis beroendeproblematik gör att Sverigedemokraterna vill utreda en riskklassificering av olika spelformer.

Modernisera Svenska spel

Vår uppfattning är att en process nu måste påbörjas där Svenska spels verksamhet på den avreglerade marknaden separeras från den övriga verksamheten – den del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål samt den del som förbehålls staten.

Med en sådan indelning kan de former av spel som kommer det svenska föreningslivet till del säkras. Vi menar att avsikten därefter är att staten inte ska vara kvar som en aktör på den konkurrensutsatta marknaden.

Sverigedemokraterna vill på detta sätt modernisera Svenska spel och göra den statliga spelpolitiken konsekvent och trovärdig, där fokus på riktigt ligger på att reglera spelmarknaden och ta ansvar för folkhälsan.

Nämnda personer

Mattias Bäckström Johansson

Riksdagsledamot (SD), partisekreterare, ledamot i partistyrelsen
Driftingenjör (Högskolan i Kalmar, 2008)

Jonas Andersson

Riksdagsledamot (SD), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand statsvetenskap (Linköpings uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00