Hon är 20 miljarder ifrån Löfven

KOMMENTAR. 20 miljarder. Längre ifrån statsminister Stefan Löfven är inte centerledaren, trots den hårda retoriken från Lööf.

Altinget har gått igenom Centerpartiets och Liberalernas budgetar och jämfört med den rödgröna övergångsbudgeten. Om man adderar alla skillnader i de 27 utgiftsområdena mellan C:s budget och den rödgröna blir det sammanlagt drygt 20 miljarder kronor. Det är förhållandevis lite. För Liberalerna skiljer det drygt 40 miljarder. Motsvarande siffra för SD är drygt 80 miljarder och för KD närmare 60 miljarder kronor. 

Intensiva förhandlingar

Stefan Löven har fått förlängd tid att försöka få fram en regering med tillräckligt stöd i riksdagen. Statsministern förhandlar just nu intensivt med Liberalerna och Centerpartiet.

Båda partierna har skickat så kallade kravlistor till Stefan Löfven som nu är föremål för förhandlingar.

Det finns en tidspress att hinna klart, eller i alla fall nå så långt att partierna bedömer att de har ett budgetunderlag så att det inte blir en moderat budget som röstas fram den 12 december genom stöd av KD och SD.

Läs också: SD-budgeten ligger 80 miljarder ifrån KD:s

När det gäller den ekonomiska politiken är Löfven pressad att sänka skatterna. Det kommer att vara svårt för de rödgröna att få stöd för en budget utan att gå med på detta.

Skattesänkningar redan nu

På tisdagseftermiddagen signalerade Löfven att det även förs förhandlingar om de olika utgiftsområdena i budgeten. Statsministern var inne på att parterna förhandlar om en kommande ändringsbudget. Men C och L kan mycket väl kräva att vissa saker ändras redan i den budget som nu behandlas i riksdagens utskott och där det första beslutet är den 12 december. Det kan framför allt gälla skatter på lön. Dessa kan bara ändras vid årsskiften och därmed är en tilläggsbudget inget alternativ för sådana åtgärder. Sker det inte nu får det vänta ett helt år.

Men hur ser det då ut på utgiftssidan, vad finns det för olikheter och vilka är de stora stötestenarna?

Altinget har jämfört budgettabellerna för övergångsbudgeten med de budgetmotioner som Liberalerna och Centerpartiet kom med i slutet av förra veckan, se tabell nedan. Genom att titta på de absoluta skillnaderna för alla utgiftsområden för C och L kan man se vilken budget som ligger närmast regeringen och hur mycket pengar som ligger på förhandlingsbordet.

Närmare än man tror

Centerpartiet som har haft ett betydligt högre tonläge i gentemot Löfven, än vad Liberalerna har haft, har faktiskt bara hälften så stor skillnad mot regeringens budget. C avviker med drygt 20 miljarder medan L avviker med drygt 40 miljarder. Centerpartiet är därmed det parti vars budget ligger närmast de rödgröna.

Men flera av dessa avvikelser beror dessutom på att den rödgröna regeringen inte har kunnat höja anslagen på vissa utgiftsområden på grund av att det är en övergångsbudget. Det gäller exempelvis försvar, rättsväsen och allmänna bidrag till kommunerna. Där ligger i dag L och C högre än de rödgrönas övergångsbudget. Men den tidigare rödgröna regeringen hade aviserat höjningar på dessa områden vilket gör att oenigheten inte behöver vara så stor som det ser ut för dessa områden i tabellen nedan.

Arbetsmarknad och bostäder

Vari ligger då skillnaderna? Det är främst i områdena för arbetsmarknad och det utgiftsområde som heter ”Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik”. Det är i arbetsmarknad som utgifter för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och pengar till Arbetsförmedlingen finns. Här går en skiljelinje mellan de liberala partierna och S. Det handlar inte bara om hur mycket statliga pengar som ska gå till området utan också på vilket sätt pengarna ska användas.

Det andra området gäller bostadsbyggandet. Likaså här är det stora skillnader. C och L vill ha bort subventionerna som regeringen har infört med syfte att det ska byggas billigare mer.

När det handlar om statens utgifter är det dessa två områden som blir svårförhandlade. Sedan finns det naturligtvis områden där det inte handlar om stora belopp i statens budget utan mer om ideologi. Men i första hand, om en regering över huvud taget ska kunna bildas, gäller det att hitta kompromisser i budgettabellerna.

Läs också: SD: Mer till löntagare – mindre till miljö och migration

Läs också: Breda skattesänkningar i KD-budget

Budgetens utgiftsområden 2019
Belopp i miljoner kronor. Avvikelse mellan regeringens budget och Liberalernas respektive Centerpartiets.
Regeringens
förslag
 

L

C

Rikets styrelse  

 14901  -122 -10

Samhällsekonomi och finansförvaltning

 17315 -174 -124 
Skatt, tull och exekution 11402 +122 +10
Rättsväsendet 46342 +3841 +2100
Internationell samverkan   2362 -2 0
Försvar och samhällets krisberedskap 56190 +4187 +3484
Internationellt bistånd 44945 0 +0
Migration 13573 -113 -1270
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 78122 +3989 +300
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 97657 -5919 -584
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34450 -101 -400
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 97332 +31 +7
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 18486 -257

0

Arbetsmarknad och arbetsliv 76814 -9202 -2013
Studiestöd 25022 -776 -420
Utbildning och universitetsforskning 81347 +2848 -680
Kultur, medier, trossamfund och fritid 15994 +387 0
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 6972 -3346 -3375
Regional tillväxt 3496 -250 0
Allmän miljö- och naturvård 11836 -2033 700
Energi 3595 -979 0
Kommunikationer 59457

-759

0
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19787 -322

+2045

Näringsliv 7266 -343 -0
Allmänna bidrag till kommuner 115893 +2102 +3420
Statsskuldsräntor m.m 25155 +39
Avgiften till Europeiska unionen 40914 0 0
Summa utgiftsområden 1026634  -7252  +3076

Absolut avvikelse mot regeringen

   42434  21056

Källa: KD, SD, regeringen och egna beräkningar 

Forrige artikel Lööf går inte framåt – hon har trampat fast Lööf går inte framåt – hon har trampat fast Næste artikel SD:s budgetbesked ökar pressen på Löfven SD:s budgetbesked ökar pressen på Löfven
Brustna vallöften synliggör regeringens interna problem

Brustna vallöften synliggör regeringens interna problem

ANALYS. Flera svenska partier sa före valet att de skulle stödja en EU-lag mot skattefusk. Men ändå agerar Sverige bromskloss. Miljöpartiet får än en gång se sig överkörda i regeringen – frågan är hur länge det omaka paret kommer kunna hålla ihop.