Osäkerhet kring vad den nya regeringen kan åstadkomma

DISKUSSION. I dag släpps troligtvis Stefan Löfven fram som statsminister. Men både från vänster- och högerhåll reses frågetecken kring vilken politik regeringen kommer att genomföra. 

Bläcket på januariöverenskommelsen hann knappt torka förrän diskussionerna om vad den betyder i praktiken kom igång. På pappret är det klart: En S-MP-regering som ska genomföra ett 16 sidor långt dokument med 73 punkter som regeringen har kommit överens med C och L om.  

Läs också: Uppgörelse klar: C och L redo att släppa fram Löfven

Men frågetecknen är fortfarande många. Från högerhåll varnas det för att Vänsterpartiet kommer att få inflytande över den politiska inriktningen, trots att det uttryckligen står i överenskommelsen att det inte ska ske. Från vänsterhåll är man orolig att regeringen kommer att genomföra förändringar i arbetsrätten och gå mot marknadshyror, trots att Vänsterpartiet då har sagt sig vara berett att tillsammans med M, KD och SD fälla regeringen.  

Login