SD: Mer till löntagare – mindre till miljö och migration

BUDGETMOTION. Sverigedemokraterna satsar på sänkt inkomstskatt, rättsväsende och försvar i sin budgetmotion. Miljarderna ska hämtas från migrationsområdet, miljöområdet och Arbetsförmedlingen. 

I likhet med partiets budget för 2018 satsar Sverigedemokraterna på att sänka skatten för löntagare och pensionärer. Kostnaden för det beräknas bli 27-29 miljarder per år de kommande åren. Fördelningsmässigt ska de som tjänar minst dra, relativt sätt, mest nytta av det.

– Det är alltid bättre att bekämpa fattigdom än rikedom, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson.  

De äldre får också mer i SD:s budget. Bland annat finns en miljardsatsning på garantipension och bostadstillägg med. 

– Ju äldre man blir desto mer tjänar man på Sverigedemokraternas budgetpolitik, säger Sjöstedt.  

Läs också: SD:s budgetrecept – sänkt skatt finansierad av migrationsbesparingar (SD:s höstbudget 2017)

Läs också: SD vill att fler jobbar längre – men ratar höjd pensionsålder (SD:s vårbudget 2018)

Sänkt arbetsgivaravgift

På kostnadssidan för staten finns också en sänkt arbetsgivaravgift och sjuklöneansvar. Reformen beräknas kosta knappt 3 miljarder år 2019, men beräkningen för de efterföljande åren är att det kommer att kosta drygt 15 miljarder per år. Vidare vill partiet se en obligatorisk, men avgiftsfri A-kassa. Något som kommer att kosta drygt 4 miljarder per år. Försvaret och rättsväsendet får också mer pengar. 

Sammantaget satsar SD på reformer som enligt partiet kommer att kosta staten mellan 65 och 93 miljarder per år de kommande åren. Det finansieras delvis av att partiet spar in pengar på migrations- och miljöområdet, höjer vissa momssatser samt avvecklar Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form.  

Konservativ miljöpolitik

Sverigedemokraterna vill se “en konservativ miljöpolitik”. Bland miljöåtgärderna finns ett nej till flygskatt, slopade drivmedelssubventioner och ett avskaffande av kemikalieskatten. Totalt sett rör sig det om besparingar på miljöområdet på cirka 13 miljarder för nästkommande år enligt partiets egna beräkningar.

Även på migration och nyanländas etablering ska det sparas. Knappt 10 miljarder under år 2019, cirka 15 miljarder under år 2020 och drygt 23 miljarder år 2021. 

Den största budgetförstärkande reformen för 2019 är dock en höjd moms på restaurang, catering, hämtmat samt platsflaskor och burkar. Det beräknar SD ska generera 13,5 miljarder in i statskassan under nästkommande år. En reformerad Arbetsförmedling ska spara staten utgifter på 2 miljarder för år 2019 men de nästkommande åren är SD:s beräkning 11-16 miljarder per år.  

Forrige artikel Breda skattesänkningar i KD-budget Breda skattesänkningar i KD-budget Næste artikel Sjöstedt: Löfven kan inte räkna kallt med Vänsterpartiet  Sjöstedt: Löfven kan inte räkna kallt med Vänsterpartiet 
Gammal S-topp värvar tidigare M-topp

Gammal S-topp värvar tidigare M-topp

KARRIÄR. Affärsmannen och tidigare socialdemokratiska näringsministern Björn Rosengren värvar Olof Lavesson (M), tidigare riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet, till sin PR-byrå Priority Group.