Ing-Marie Wieselgren (1958 - 2022)

Tidigare projektchef och samordnare Uppdrag psykisk hälsa på SKR
Utbildning: Med. dr., disputerade 1995 med avhandling om prognos och prognosfaktorer vid schizofreni

1958—2022

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00