Ny metod kan minska sjukskrivningar bland lärare

PERSONAL. En ny metod kan minska risken för utmattningssyndrom bland lärarna. Den kräver två timmar arbetstid i veckan och kan minska sjukskrivningstalen inom offentlig sektor, enligt SKL.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL.
Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL.Foto: Thomas Carlgren
Josefin Lingström

Att låta personal avsätta 2 timmar i veckan för att delta i samtalsgrupper, i sammanlagt tio veckor, kan göra stor skillnad på arbetsplatsen. Deltagande i en samtalsgrupp kan minska stress, ångest och risken för utmattningsdepression. Det visar en studie från Linnéuniversitetet på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) inom projektet projekt psykisk hälsa.

– Det har varit mer än framgångsrikt än vad vi hade vågat hoppas på. Det visar sig att det finns skillnader mellan kontrollgrupperna och samtalsgrupperna som fick insatsen, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL, till Altinget.

Läs också: Strandhäll fick ge svar om ungas psykiska ohälsa

Samtalsgrupperna består av 6-8 personer inom samma eller liknande yrken. Nu vill SKL föra ut metoden med samtalsgrupper till fler kommuner och landsting. Eftersom den sker i förebyggande syfte och blir då mer effektiv.

– Vi ser ett jättestort behov. Vi hoppas att det skulle kunna bli en naturlig del på alla arbetsplatser att erbjuda, säger Wieselgren.

Billigt enligt SKL

För arbetsgivaren innebär det inte stora summor för att införa metoden, enligt Wieselgren. Det är två timmar arbetstid för deltagarna i veckan som kostar. Varje grupp har även en handledare. Det kan vara någon på HR-avdelningen eller någon annan som är lämplig. Då behövs en utbildning, sen finns allt material redan så det kräver inte stora förberedelser.

Populärt bland lärare

I studien har samtalsgrupperna bestått av en majoritet förskollärare, barnskötare, socialsekreterare och undersköterskor. Inom landstinget arbetade de flesta inom slutenvården. Wieselgren förklarar att det borde finnas åtminstone en samtalsgrupp inom ett rektorsområde eller ett sjukhus.

– Man kan delta för att man ligger i riskzonen för utmattningssyndrom. Men man kan också göra det helt i förebyggande syfte.

Arbetsgivare angelägna

Både fack och arbetsgivare i studien har varit positiv till att införa metoden. Förhoppningen från SKL är att kunna få ner sjukskrivningstalen i offentlig sektor.

– Arbetsgivarna är angelägna om det. Medarbetarna själva är också angelägna om det. Man vill ju inte bli sjuk, säger Ing-Marie Wieselgren.

Läs också: Svenska lärare jobbar mer i skolan än globalt snitt

Nämnda personer

Ing-Marie Wieselgren

Tidigare projektchef och samordnare Uppdrag psykisk hälsa på SKR
Med. dr., disputerade 1995 med avhandling om prognos och prognosfaktorer vid schizofreni

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00