Ing-Marie Wieselgren tilldelas internationellt hederspris

Sveriges kommuner och regioners (SKR) tidigare psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren tilldelas ett postumt hederspris.

Axel Hyttnäs Telin

Det internationella nätverket E-mental health international collaborative (EMHIC) prisar SKR:s Ing-Marie Wieselgren, som mördades under Almedalsveckan i somras.

Wieselgren tilldelas priset för hennes livsgärning och ledarskap, med fokus på den digitala utvecklingen av kampen för psykisk hälsa.

”Ing-Marie älskade människor och trodde på deras kapabilitet och styrkor. I hennes sällskap verkade allt vara möjligt”, skriver juryn i sin motivering.

”Jag är stolt å hennes vägnar att priset nu står på SKR, som en påminnelse om det viktiga arbete som måste fortsätta kring frågorna om psykisk hälsa”, skriver Anders Printz, tillförordnad chef för SKR:s Uppdrag för psykisk hälsa, i ett inlägg på Linkedin.

Nämnda personer

Ing-Marie Wieselgren

Tidigare projektchef och samordnare Uppdrag psykisk hälsa på SKR
Med. dr., disputerade 1995 med avhandling om prognos och prognosfaktorer vid schizofreni

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget