”Allt hade betydelse” – Ing-Marie Wieselgren undvek stuprören

Ing-Marie Wieselgren kombinerade paradoxer: ett politiskt driv med en partipolitisk neutralitet, en obändig förändringsvilja med respekt för de politiska direktivens ramar. Många talar om att förvalta arvet efter henne.

Lagar, register, sociala investeringar, forskning, olika professioner, psykiatrins resurser, brukares och anhörigas delaktighet. Ing-Marie Wieselgren försökte täcka in allt som hon såg hade betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa.
Lagar, register, sociala investeringar, forskning, olika professioner, psykiatrins resurser, brukares och anhörigas delaktighet. Ing-Marie Wieselgren försökte täcka in allt som hon såg hade betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa.Foto: Simon Rehnström/SVD/TT
0:000:00