Debatt

SKR: Kraftsamling för psykisk hälsa – ett radikalt perspektivskifte

DEBATT. Det krävs ett omfattande reformarbete och en kraftsamling där hela samhället sluter upp för att öka psykisk hälsa. Pandemin och dess svåra konsekvenser gör det här arbetet än mer nödvändigt. Det skriver Anders Knape (M) och Ing-Marie Wieselgren från SKR. 

"Psykiskt välmående spelar roll för individens möjlighet till utveckling och för samhällets tillväxt."
"Psykiskt välmående spelar roll för individens möjlighet till utveckling och för samhällets tillväxt."Foto: Jessica Gow/TT
Ing-Marie Wieselgren
Anders Knape
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anders Knape (M)
Ordförande, Sveriges kommuner och regioner
Ing-Marie Wieselgren
Ansvarig för Kraftsamling för psykisk hälsa, Sveriges kommuner och regioner


Hela samhället är omskakat, en hel del av planeringen är satt på paus, och vi ser en risk att hopp, framtidstro och tillit till beslutsfattare riskerar att urholkas. Allt detta påverkar hur vi mår.

Det handlar om personal och patienter i vården, om personal och brukare i hemtjänsten och äldrevården, om alla som lever isolerade, om människor som saknar nätverk och struktur i vardagen, om de som förlorar jobbet och kanske hela sitt livsverk, om en ökad utsatthet för våld i nära relationer och på nätet, och om alla de som förlorar nära och kära utan att få ta ett viktigt adjö.

WHO har riktat en uppmaning till länder och regeringar att inte bara fokusera på den kroppsliga sjukvården, utan att även prioritera att rusta upp psykologisk och psykiatrisk vård och omsorg för att möta ett kraftigt ökat behov.

Bjuder in regeringen

Samhället har på en del sätt tagit paus, men det gör inte vi. Direkt efter sommaren kommer vi att inbjuda till en ny, digital kraftsamling inom vårt initiativ Kraftsamling psykisk hälsa. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under det senaste året samlat över 350 aktörer som myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällesorganisationer, entreprenörer och eldsjälar som arbetar tillsammans för att minska den psykiska ohälsan. Nu vänder vi oss direkt till statsministern och regeringen och inbjuder dem att vara med. Regeringen har redan under flera år gjort betydande och stora satsningar på den psykiska vården i breda överenskommelser med oss i SKR, men nu måste även regeringen ta fler steg.

Samhälle ställer höga krav

Vi ska vara proaktiva i stället för reaktiva genom att utgå ifrån vad som gör oss människor välmående och friska.


Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Människor lever i dag längre än någonsin och vi har på bara några generationer gjort stora framsteg när det gäller vår kroppsliga hälsa. Vi har sedan länge identifierat de äldre, multisjuka som behöver stora insatser från vårt hälso- och sjukvårdssystem och socialtjänst.

Den andra gruppen som behöver stora insatser är personer med psykiatriska tillstånd med behov av livslångt stöd. Många av dessa är unga. Dagens samhälle ställer höga krav på oss att vara psykiskt välfungerande, samtidigt som samhället sliter hårt på hjärnan. Flera studier, bland annat den senaste Ungdomsbarometern, pekar på att de unga är extra sårbara efter en kris och redan tidigare fanns tecken på att dagens unga generation upplever mer stress och psykisk ohälsa än någon annan generationen i modern tid.

Psykiskt välmående spelar roll för individens möjlighet till utveckling och för samhällets tillväxt. Det är nyckeln till ett fungerande samhälle, där vi tar ansvar för varandra. Det rör sig om breda främjande och förebyggande insatser som rustar individer i alla åldrar att klara av att möta. Att främja psykisk hälsa handlar i grunden om att stärka demokrati, stå upp för mänskliga rättigheter och att främja ett jämställt samhälle.

Än mer nödvändigt nu

Mot den här bakgrunden tog SKR i fjol initiativ till en nationell kraftsamling för psykisk hälsa med målet att skapa hälsofrämjande samhällsförändring, insatser som rustar individer för att bättre möta livets motgångar med hälsan i behåll och hållbara samhällsinsatser för dem som behöver, med särskilt fokus på att vårt skyddsnät ska ha tillräckligt täta maskor att även möta upp i de mest utsatta situationerna. Pandemin och dess svåra konsekvenser gör det här arbetet än mer nödvändigt.

Det räcker inte att bara förstärka och tillgängliggöra vården för människor som mår dåligt eller lider av psykiska sjukdomar. Alla delar måste vara med.

Radikal förändring

Vi efterfrågar ett radikalt perspektivskifte. Vi ska vara proaktiva i stället för reaktiva genom att utgå ifrån vad som gör oss människor välmående och friska. Vi behöver luta oss mot den forskning som redan finns och ha människors välmående som ledstjärna för hur vi väljer att organisera och styra samhället på alla nivåer. Vi vet hur avgörande det är för oss människor att ha materiell grundtrygghet – en bostad, försörjning och drägliga levnadsvillkor. Vi behöver gemenskap, en känsla av mening och en roll där vi får vara med och bidra. Vi behöver ett utbildningsväsende samt ett arbets- och vardagsliv som svarar mot våra förmågor, återhämtning och vila. Samhället har förändrats radikalt det senaste århundradet och vi behöver hitta nya sätt att använda teknik och digitala verktyg på ett sätt som inte ökar ohälsan.

Öka motståndskraften

Allt detta kan låta enkelt och självklart, men för att åstadkomma detta krävs ett omfattande reformarbete och en kraftsamling där hela samhället sluter upp. Priset vi får betala i form av mänskligt lidande och påfrestningar på välfärden och våra socialförsäkringssystem om vi inte lyckas är alltför omfattande för att vi ska kunna underlåta oss att agera nu.

Pandemin har kastat ljus på några av samhällets akilleshälar men har också visat vår förmåga till snabb omställning, nya arbetssätt och gemenskap. Låt oss ta möjligheten att använda det för att tillsammans gå stärkta och mer motståndskraftiga ur den här krisen. SKR, kommuner och regioner är beredda att ta vår del av ansvaret.

Nämnda personer

Anders Knape

Ledamot kommunfullmäktige i Karlstad

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00