Om  
Ing-Marie Wieselgren
Anders Printz
Kerstin Evelius

Tilia delar ut pris i Ing-Marie Wieselgrens anda

Team Tilia instiftar priset Årets viktiga vuxna, som delas ut till någon som arbetat för unga i Ing-Marie Wieselgrens anda.

Axel Hyttnäs Telin

Det nya priset kommer att delas ut årligen till vuxna som har gjort betydande insatser för Sveriges unga.

Priset instiftas dels för att uppmärksamma Tilias tioårsjubileum, men också för att minnas Ing-Marie Wieselgren och hennes insatser för ungas psykiska hälsa.

– Tidigare i år förlorade vi en av våra stora inspirationskällor och en stark röst för ungas psykiska hälsa, Ing-Marie Wieselgren. Därför har vi i samråd med familjen valt att dela ut priset Årets viktiga vuxna i hennes anda, säger verksamhetsledaren Louise Aronsson i ett pressmeddelande.

Tre pristagare

I år tilldelas priset tre personer – Kerstin Evelius, utredare i Region Uppsala och en av Tilias styrelseledamöter, Anders Printz, särskild utredare i samsjuklighetsutredaren och tidigare Tilia-ordförande samt Lidija Kolouh, programansvarig för Mental Health Research.

Nästa år är det de unga som får nominera viktiga vuxna som gjort skillnad för dem.

Nämnda personer

Ing-Marie Wieselgren

Tidigare projektchef och samordnare Uppdrag psykisk hälsa på SKR
Med. dr., disputerade 1995 med avhandling om prognos och prognosfaktorer vid schizofreni

Anders Printz

Tidigare regeringens särskilda utredare av samsjuklighet, före detta kanslichef Vårdförbundet
Jur. mag (Stockholms uni., 1999)

Kerstin Evelius

Sektionschef Uppdrag psykisk hälsa på SKR
Psykologi (Stockholms uni., 2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00