Till slut – tummen upp i EU för svensk avverkningslinje

LULUCF. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som sätter klimatramarna för det framtida skogsbruket. Den svenska planen har fått grönt ljus, men på andra håll i Europa hörs missnöjda tongångar.

”Alla är nog lika missnöjda med läget som det är nu” är en återkommande kommentar när Lulucf-förhandlingarna nu ser ut att vara i hamn för denna gången. <br>
”Alla är nog lika missnöjda med läget som det är nu” är en återkommande kommentar när Lulucf-förhandlingarna nu ser ut att vara i hamn för denna gången.
Foto: David Stanley/Flickr
Jacob Hederos

Efter många om och men samt en omfattande politiskt strid i bland annat Sverige är det nästintill klart hur EU ser på kolsänkan inom klimatregelverket för de kommande fem åren. En av de sista pusselbitarna att komma på plats är EU-kommissionens förslag för hur de nationella skogliga referensnivåerna ska se ut.

I detta regelverk, som behandlats av en expertgrupp under våren, sätts dels ramarna för hur mycket skog som kan tas ut innan det blir ett minus på landets utsläppskonto, dels ambitionsnivån för hur stor kolinlagring som ska ske.

Runt om i Europa har nu intressenter möjlighet att ge respons på förslaget. Men från svenskt skogsägarperspektiv är man nöjd med utfallet, i alla fall för svensk del.
– I det här elaka spelet så är vi nöjda med att man sagt ja till den svenska beräkningen. Den beräkningen är rimlig, säger Lennart Ackzell vid LRF Skogsägarna till Altinget.

– Men det är ett elakt spel i och med att det är så komplicerade beräkningar, så att det är oerhört få som kan förstå hur det här går till. Det är en av de sakerna som man upplevde i expertgruppsarbetet, att länderna har gjort på så otroligt olika sätt med sina beräkningar, som har gjort att det har blivit icke-transparent, fortsätter Ackzell, som hoppas att regelverket ska förenklas framöver.