Sveaskog: Sverige underkändes inte alls

LULUCF. Det råder delade meningar om hur EU:s expertgruppsuttalande till den svenska skogsplanen i klimatarbetet ska tolkas. Statliga Sveaskogs skogspolitiska chef köper inte påståendena om att planen underkänts.

I den infekterande striden om skogens roll i klimatarbetet har frågan om tolkningen av det antagna regelverket på EU-nivå tagit ytterligare vändningar. Detta efter att unionens expertgrupp på området har granskat de nationella planerna för bokföring av upptag och utsläpp från skogssektorn under perioden fram till år 2025.

Från flera miljöorganisationers håll anses domen från expertgruppen tydlig: Sveriges plan underkändes.

I Sveriges beräkning av det framtida skogsbruket antas att all tillgänglig tillväxt på virkesproduktionsmark avverkas. De andra medlemsländernas rapporter utgår istället i varierande grad och på olika sätt från skogsbrukets intensitet under perioden 2000-2009.

Login