Regeringen körs över i klimatpolitiken

LULUCF. En majoritet i riksdagens miljöutskott förespråkar att Sverige ska satsa på att använda all tillväxt i bokföringen av den produktiva skogsmarkens klimatnytta framöver.

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets representanter i dagens överläggning i miljö- och jordbruksutskottet fick se sin linje nedröstad av de andra partierna i utskottet på torsdagen.

Utskottet förespråkar att högsta möjliga avverkningsnivåer ska ligga till grund för rapporteringen av inom klimatramverket Lulucf. Därmed beräknas upptaget av kol från skogbrukssektorn minska mellan 2021 och 2025 i den klimatpolitiska kalkylen.

Att gå på regeringens linje och istället utgå från att skogsbruket fortsätter på historiska nivåer i beräkningarna, ansågs bland annat hota fortsatta investeringar för att öka produktionen av ersättningsmaterial till fossila resurser från skogen. Det menar bland andra Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna.

– Vi skulle begränsa våra möjligheter att ersätta fossila råvaror i flera av de branscher som pekat ut i sina färdplaner att de behöver skogen. Att då lägga ett band på sig själv, känns inte utifrån ett skogsägarperspektiv, utan ett nationellt perspektiv, onyttigt, säger Magnus Kindbom hos LRF Skogsägarna till Altinget.

Svårt att hänga med? Här är bakgrunden

Den antagna linjen befarades dock kunna leda till att utsläppskrediter skapas utan nya ansträngningar, i det fall skogsbruket inte utökar avverkningen från dagens avverkning på 92 procent av tillväxten till 100 procent framöver. Dessa krediter skulle då kunnat nyttjas för att balansera utsläppen från andra delar av klimatpolitiken.

Oro för Sveriges anseende

Men det ska dock inte vara möjligt. Utskottet ska, på klimat- och miljöminister Isabella Lövins (MP) inrådan enligt flera uppgifter, ha beslutat att sätta in en begränsning som förbjuder regeringen att använda eventuella krediter i något annat sammanhang.

Isabella Lövin menar att konsekvenserna kan bli att Sverige förlorar i anseende, då den svenska tolkningen skiljer sig från andra länders och kommissionens tolkning av regelverket.

– Sverige kan inte trovärdigt driva en tydlig och kraftfull linje i klimatfrågan om vi försöker att urholka de överenskomna reglerna, säger Lövin i ett skriftligt uttalande till Altinget.

Läs mer: Klimatstrid om skogen avgörs i riksdagen

Regeringen ska enligt uppgifter följa utskottets beslut, och kommer inom de närmsta dagarna att rapportera in sin föreslagna bokföringsplan till EU-kommissionen. Där kommer sedan en analys inledas den 6 februari, för att pröva de nationella planerna mot det beslutade regelverket.

Enligt rättsanalyser på Regeringskansliet finns det frågetecken om den svenska planen kommer att tas emot väl i Bryssel. Då kan det bli aktuellt att frågan tas upp igen framöver. Det är dock en farhåga som bland annat Fredrick Federley, C-parlamentariker som deltog i förhandlingarna av regelverket, avfärdar.

Naturskyddsföreningen: "Toxisk redovisning"

Naturskyddsföreningens Oscar Alarik pekar på att den svenska uttolkningen även kan få internationella konsekvenser.
– Hela EU-systemet är troligen en förlaga för hur man kommer att hantera den här sektorn i klimatkonventionen i FN. Därför är vi jätterädda för att Brasilien och andra länder kommer att använda de svenska sätten att redovisa, när de ska ta fram sina värden för kolsänkorna. Den effekten kan inte underskattas hur stor den kan bli, säger Oscar Alarik till Altinget och fortsätter:
– Detta skapar ett extremt toxiskt sätt att redovisa kolsänkor på.

De partipolitiska reaktionerna har inte heller låtit vänta på sig:

Forrige artikel ”Oväntad” framgång i lobbyistomröstning ”Oväntad” framgång i lobbyistomröstning Næste artikel Kritik mot flera länder blir varningsflagga för Sverige Kritik mot flera länder blir varningsflagga för Sverige
 • Rapportera

  Dag Lindgren

  Ingen begränsning för att avverka vad som är långsiktigt uthålligt!

  Det i skogen bundna kolet ökar i Europa och Sverige utan denna typ av avverkningsbegränsningar. Detta är önskvärt och åstadkommes delvis av god skogsskötsel. Incitamenten för god skogsskötsel minskar kraftigt om den inte ger en fördel för genomsnittsbrukaren. Marknadskrafterna har hållit skogsavverkningen under den uthålliga tillväxten i Europa, så varför ett komplicerat och svårhanterat nytt system för detta?
  På lång sikt ökas skogens kapacitet att hålla kol genom god skogsskötsel och detta kan komma till användning när det finns så mycket kol i atmosfären så den måste överföras i kol och när villigheten att betala för i skog bundet kol ökar. Om vi nu begränsar uttaget under vad som är långsiktigt möjligt kommer incitamenten för att minska tillförseln av fossilt kol till astmosfären att minska.

 • Rapportera

  Anders Janols · Biolog och kemiingenjör

  Lindgren personifierar förnekelsen. Han vet egentligen!

  Jag håller helt med Göran Rönning!
  Det är bara så oändligt tragiskt att man inte kan framföra sådana vetenskapligt grundade argument och synpunkter utan att få det skogsindustriella komplexets företrädare och deras okunniga (?) vapendragare i den rikspolitiska majoriteten att gå i taket.
  Det handlar om kolsänkan och om tidsperspektiven.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Personangrepp och juridiska krumbukter

  Jag förstår inte hur Naturskyddsföreningen och deras vapendragare i form av "skogliga debattörer" resonerar när de tror att någon ska lyssna på dem.
  Istället för att visa på goda resultat, jo det finns sådana, och förstärka (belöna de som gör riktigt) dem är det full konfrontation som gäller. För att lugna sina nya, med symbolpolitik värvade, (facebook)medlemmar hotar Oscar Alarik svenska demokratiskt valda politiker med EU-domstolen oavsett om det gäller skogsbruk, förvaltning av rovdjur eller investeringar i svensk industri som är positiva för den globala miljön.
  "See you in court" Är det det argumentet du menade när du efterlyste vetenskapligt grundade argument, Anders?
  Om du är så orolig för kolsänkan och tidsperspektivet Anders, hur ställer du dig till SNFs och MPs krav på förtida stängning av den energikälla som genererar minst CO2 per energienhet?

”EU-kommissionen underkänner svensk skogsklimatlinje”

”EU-kommissionen underkänner svensk skogsklimatlinje”

LULUCF. EU-kommissionens besked är tydligt, enligt Naturskyddsföreningen: Sveriges modell att bedöma den framtida kolsänkan i skog- och markbruket håller inte måttet. Nu väntar förhandlingar under hösten och eventuell domstolsstrid.