Debatt

Skydda skogen: ”Förflytta Skogsstyrelsens generaldirektör till elefantkyrkogården”

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har på några år raserat Naturvårdssveriges förtroende för den myndighet han är satt att leda. Det skriver Elin Götmark, Ulf von Sydow och Michael Nilsson, Skydda Skogen, i en replik.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. 
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I mars 2021 meddelade EU-domstolen – i den så kallade Skydda Skogen-domen – att Sverige tillämpade EU:s artskyddslagstiftning fel. Ett år senare, 10 februari, säger Skogsstyrelsen att ”hänsyn behöver tas till samtliga fågelarter och att man inte fick störa eller hota fridlysa hotade arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder”.

Läs också

”Rent påhitt”

Debatten om det så kallade ”bofinksskyddet” exploderade i media. Svarta rubriker om katastrof och undergång från landets högsta chefer inom skogsnäringen basunerades ut den 16 och 17 februari. Det var debattartiklar i DN och SvD, pressmeddelanden från LRF, Norrskog, krönikor i Land Lantbruk och hos Skogssällskapet. Dessutom presenterades plötsligt en just publiceringsfärdig 30-sidig rapport från Skogforsk om riskerna med skärpt artskydd där fem till sex miljarder kronor per år angavs som kostnad eller intäktsförlust.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist menar nu att det är ett ”rent påhitt” att det skulle vara en organiserad kampanj bakom denna märkliga synkronisering, som startade med Sundqvists bofinkskommuniké. Av en slump fanns alltså alla dessa artiklar färdigskrivna och publiceringsutrymme hade oberoende av varandra säkrats i de stora tidningarna. Dagens Nyheter har tydligt dokumenterat spelet bakom, men Herman Sundqvist stoppar således också in DN i påhittarnas skara. Någon ”samverkan med skogsnäringen har inte förekommit” påstår generaldirektören, som hade ett möte med branschorganisationen Skogsindustrierna dagen före publiceringsexplosionen.

Efter publiceringarna skickade Sundqvist ett internt mejl med rubriken att ”Nu kanske spelplanen ändrades…” till pressansvarig på Skogsstyrelsen. Snart motionerade oppositionspartier i frågan, beslut tas i riksdagen den 12 maj, och miljöminister Annika Strandhäll (S) meddelade att lagen skulle ändras för ”att skydda skogsbruket”. Detta är aviserat till ”före midsommar”.

Generaldirektören eldar på debatten

Som vi skrev i Altinget den 5 maj så finns en väl fungerande praxis för att skydda fåglar som missgynnas av skogsbruk. Vid miljö- och jordbruksutskottets informationsdag den 29 mars 2022 sa Skogsstyrelsen att ”Skydda Skogen-domen” inte innebär någon ändring av rättsläget för fåglar när det gäller individskydd. För fåglar gäller därmed fortfarande tidigare praxis enligt Klinthagendomen (den med koppling till Nordkalks brytning på Gotland) sa Skogsstyrelsen, som också bedömde att fåglar inte har något individskydd i nuläget.

Vad menade Herman Sundqvist med pressmeddelandet den 10 februari? Varför eldar generaldirektören på en redan polariserad debatt? Vi begärde en förklaring men får som svar att vi hittar på. Regeringen måste begära alla kort på bordet. Herman Sundqvist har på några år raserat Naturvårdssveriges förtroende för den myndighet han är satt att leda.

Skilj Sundqvist från ämbetet

Vi ifrågasätter starkt att han agerar i enlighet med Ds 2003:7 (Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer) genom sina starka band till skogsnäringen. Han visar helt enkelt dåligt omdöme. Den skogspolitik han ska verkställa jämställer miljö och produktion i lagtexten men Sundqvist lägger det mesta av sin tyngd i produktionsvågskålen. De tjänstepersoner på myndigheten som verkligen förstått uppdraget, varav många gör ett bra arbete, svävar högt i det blå i en allt lättare vågskål, om de inte redan lämnat myndigheten likt många andra som ser att den svenska skogens naturvärden raskt eroderas.

Vi vidhåller det som Skydda skogen beslöt i anslutning till sitt årsmöte mars 2022: Generaldirektör Herman Sundqvist bör skiljas från sitt ämbete och förflyttas till den så kallade elefantkyrkogården.

Läs tidigare inlägg i debatten

Skydda Skogen: Ställ Skogsstyrelsen till svars

Skogsstyrelsen har initierat en debatt baserad på överdrifter i syfte att försvaga naturskyddet. Det är allvarligt, men än mer allvarligt är att det sker i samverkan med skogsnäringen i ett krisläge för miljön, skriver Elin Götmark, Ulf von Sydow och Michael Nilsson, Skydda Skogen.

Replik: ”Grundlösa påståenden från Skydda Skogen”

Självklart ska fridlysta och hotade arter skyddas, men det är inte rimligt att skogsägare ska ta hänsyn till alla enskilda individer av alla fåglar vid åtgärder i skogen. Det skriver Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, i en replik.

Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00