Debatt

Replik: Ge strikt skydd till Europas Amazonas

Anders Pettersson, näringspolitisk talesperson för Västerbottens allmänningsförbund tycker att kalavverkningen av internationellt värdefull naturskog ”måste sättas i perspektiv”. Låt oss göra det! Det skriver Ulf von Sydow, Naturskyddsföreningen, Rolf Löfgren, tidigare Naturvårdsverket, och Elin Götmark föreningen Skydda skogen. 

”Avverkningar görs, som SR rapporterar om, via flera inslag senaste veckorna i utpekade kontinuitetsskogar med höga naturvärden i detta unika område – med Skogsstyrelsens godkännande. Mest sker detta i Jämtlands granskogar”, skriver debattörerna.
”Avverkningar görs, som SR rapporterar om, via flera inslag senaste veckorna i utpekade kontinuitetsskogar med höga naturvärden i detta unika område – med Skogsstyrelsens godkännande. Mest sker detta i Jämtlands granskogar”, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Petterson skriver att det finns 1,1 miljon hektar äldre produktiv skog i eller i anslutning till den fjällnära skogen, ”Europas Amazonas”. Det innebär att denna skog endast utgör cirka 5 procent av Sveriges cirka 23 miljoner hektar produktiva skogsmark. Den oskyddade delen som debatten nu handlar om utgör en ännu mindre del, cirka 2 procent av Sveriges produktiva skogar som en smal bård utmed fjällen från Dalarna till Norrbotten. Något motsvarande finns inte på den Europeiska kontinenten.

30 procent ska vara skyddad 

Det finns inget som helst utrymme att avverka någon skyddsvärd skog inom EU, den fjällnära skogen pekas ut som internationellt värdefullt och unikt. De arealer som ännu finns oskyddade är redan som det är begränsade och räcker inte för att nå de internationella överenskommelser som Sverige som nation har undertecknat. Sverige har förbundit sig att till 2030 ska minst 30 procent av landytan vara strikt skyddad eller restaurerad för god biologisk mångfald, ekologisk konnektivitet och värnade ekosystemtjänster. Att Tidöregeringen trots detta stoppar EU:s arbete med restureringsförordningen och accepterar fortsatt huggning i kontinuitetsskog är tvärtemot allt vad regeringen lovat så sent som i december 2022.

Medelåldern på de träd som avverkas i Jämtland är i dag 150 år. Dessa slog alltså rot när emigrationen till Amerika var som störst, för att få ett historiskt perspektiv på trädens ålder.

Över 260 forskare, samiska organisationer, ungdomsrörelser och över 60 miljöorganisationer, som gemensamt representerar miljontals engagerade medlemmar, har gått samman i en gemensam vision för svensk skog, som bland annat slår fast, med vetenskaplig samsyn, nödvändigheten av att skydda den fjällnära skogen – Skandinaviens gröna bälte.

Avverkas mer än tillväxten

Avverkningar görs, som SR rapporterar om, via flera inslag senaste veckorna i utpekade kontinuitetsskogar med höga naturvärden i detta unika område – med Skogsstyrelsens godkännande. Mest sker detta i Jämtlands granskogar. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari konstaterar, utan minsta reflektion, att ”då Ryssland inte exporterar virke på samma sätt så ökar avverkningstakten i Sverige och det påverkar ju såklart också de fjällnära skogarna.”

Medelåldern på de träd som avverkas i Jämtland är i dag 150 år. Dessa slog alltså rot när emigrationen till Amerika var som störst, för att få ett historiskt perspektiv på trädens ålder. Den skog som dessa träd samlat ger, har dock en tusenårig kontinuitet. Det är inte skogar där markägarna har investerat i ”skogsskötsel”, den är naturligt uppkommen och är en del av ett tusenårigt fungerande ekosystem, även om mindre avverkningar förekommit till exmpel vid gruvor och goda flottleder. Det är stor skillnad på skog och träd.

Oersättliga värden försvinner 

I dag avverkas mer än den årliga tillväxten samtidigt som Sverige har ett tvingande uppdrag att lagra in mer kol i marken, vilket billigast görs genom att sänka avverkningstakten. Annars väntar dryga böter till EU.

Lyft blicken Anders Pettersson, skogsnäringen i Sverige står och faller knappast om alla de kvarvarande fjällnära skogarna ges ett strikt skydd. Dessa 2 procent av Sveriges produktiva skog med låg tillväxt, långt från industrin, höga biologiska och turistiska värden, viktiga för rennäringen och svagt netto för markägaren är industriella marginalmarker. Virkeshungern har sin orsak i en överetablerad skogsindustri. Däremot innebär varje avverkning att oersättliga värden försvinner.

I dag ersätts markägare som inte avverkar med 125 procent av värdet och de får behålla ägandet. Det är ett annat perspektiv, Anders Pettersson.

Tidigare inlägg i debatten

Nej, fjällnära skog försvinner inte i en ”rasande” takt

En ny granskning får det att framstå som att en uppseendeväckande mängd skog avverkas i de svenska fjällen. Men nyheten måste sättas i perspektiv, menar Anders Pettersson, näringspolitisk talesperson Västerbottens allmänningsförbund.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024