Debatt

Replik: ”Grundlösa påståenden från Skydda Skogen”

Självklart ska fridlysta och hotade arter skyddas, men det är inte rimligt att skogsägare ska ta hänsyn till alla enskilda individer av alla fåglar vid åtgärder i skogen. Det skriver Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, i en replik.

Vi behöver ett hållbart och levande skogsbruk, skriver debattören. 
Vi behöver ett hållbart och levande skogsbruk, skriver debattören. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Herman Sundqvist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Altinget den 5 maj riktar representanter från Skydda skogen skarp kritik mot Skogsstyrelsens hantering av artskyddsfrågan. De hävdar att vi – i samverkan med skogsnäringen – driver en kampanj som baseras på överdrifter och som går ut på att försvaga naturskyddet. Detta är helt grundlösa påståenden.

Läs också

”Rent påhitt”

Den 10 februari gick Skogsstyrelsen ut med beskedet att skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. Orsaken till vårt förändrade arbetssätt är en rad domar från svenska domstolar, men även från EU, som visat hur lagen ska tolkas när det gäller skydd av fridlysta arter. (Skribenterna efterfrågar det juridiska underlaget. Det finns publicerat på vår webbplats, öppet för alla att ta del av).

Att skogsnäringen reagerat på sitt håll är inte konstigt, men någon samverkan eller gemensam ”kampanj” har inte förekommit

Som myndighet måste vi följa vägledande domar – det finns inget alternativ. Men vi ser också vilka konsekvenser utvecklingen kan få, och det är vi också skyldiga att lyfta fram till lagstiftarna – vilket är precis vad vi gjort. Att skogsnäringen reagerat på sitt håll är inte konstigt, men någon samverkan eller gemensam ”kampanj” har inte förekommit. Skogsstyrelsen avgör själv vad och när vi kommunicerar. Påståendet om gemensamt agerande är ett rent påhitt från våra kritiker.

Positivt att se över regelverket

Självklart ska fridlysta och hotade arter skyddas, men det är inte rimligt att skogsägare ska ta hänsyn till alla enskilda individer av alla fåglar vid åtgärder i skogen. Det är något jag står fast vid och ser därför positivt på att regeringen tänker se över regelverket kopplat till artskydd. Något som även förordas i artskyddsutredningen.

Det är också positivt att vi tillsammans med Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram strategier och arbetssätt som ska underlätta för skogsägaren att göra rätt. Tretåig hackspett, tjäder, talltita, lappmes, järpe, lavskrika och nötkråka är några av alla fridlysta arter som skogsbruket behöver ta hänsyn till för att säkerställa att de kan fortleva i livskraftiga populationer. Samtidigt behöver vi ha ett hållbart och levande skogsbruk. Det är det som de jämställda målen för produktion och miljö går ut på.

Läs tidigare inlägg i debatten

Skydda Skogen: Ställ Skogsstyrelsen till svars

Skogsstyrelsen har initierat en debatt baserad på överdrifter i syfte att försvaga naturskyddet. Det är allvarligt, men än mer allvarligt är att det sker i samverkan med skogsnäringen i ett krisläge för miljön, skriver Elin Götmark, Ulf von Sydow och Michael Nilsson, Skydda Skogen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00