Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen

Utbildning: Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Född 27 maj 1963, Överluleå

Hemsida

ARTIKLER OM Herman Sundqvist

Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

KOMMENTAR. Hur mycket interna stormar tål en statlig myndighet? Genom att driva en omstridd ändring i hanteringen av nyckelbiotoper är Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i full färd med att testa gränsen.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang