Skogsstyrelsens gd: Fungerar det verkligen att bara rösta nej i EU?

Den svenska expertmyndigheten för skogen har i flera uttalanden pekat på att den svenska och europeiska skogspolitiken allt oftare går i klinch med varandra, med den svenska majoritetens linje på den förlorande sidan. ”Man borde fråga sig om det är en framgångsrik strategi” säger Herman Sundqvist till Altinget.

"Vi konstaterar att den svenska skogspolitiken och EU-politiken som växer fram allt starkare inte sitter ihop. I längden funkar inte det. I längden måste de sitta ihop" <br>
"Vi konstaterar att den svenska skogspolitiken och EU-politiken som växer fram allt starkare inte sitter ihop. I längden funkar inte det. I längden måste de sitta ihop"
Foto: Veronika Lax
Jacob Hederos

Du har sagt att den svenska diskussionen om skogen går inte i takt med EU:s diskussionen. Kan du utveckla det?

– Ja, vart ska jag börja? Egentligen kan man börja när EU-kommissionen lade sin skogsstrategi förra året. Då konstaterade vi att det här är något annat än vad svensk skogspolitik är. Och det var mest ett konstaterande från vår sida.